Hopp til innhold

Foreslår strakstiltak mot reinkrisen

Sametinget mener at at en snarest mulig balanse mellom økonomisk og økologisk reindrift vil avhjelpe krisen i næringen.

Sametinget plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Målet må være å skaffe avsetning for reinkjøtt og gi muligheten til raskest mulig å skape en balanse mellom en økonomisk og økologisk reindrift. Slakteriene må gjøres i stand til å ta i mot slaktedyr. Innen fiskerinæringen har en lyktes godt med innfrysningsordning da det var problemer med salg av fisk. Noe liknende kan vurderes innen reinkjøttbransjen, foreslår rådsmedlem Ellinor Marita Jåma (Åarjel-Saemiej Gielh).

Den siste tiden har NRK Sámi Radio satt et bredt fokus på krisesituasjonen i reindriftsnæringen i Finnmark. Bilder av avmagrede rein som dør av sult, har fått både landsbruksministeren, dyrevernorganisasjoner og andre til å reagere spontant. Nå vil Sametinget også ha et ord med i laget.

– Myndighetene og næringen må løse krisen

Sametinget ber myndighetene og reindriftsnæringen om å løse krisen i Finnmark.

Ellinor Jåma

Rådsmedlem Ellinor Marita Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mange reindriftsfamilier går en stram økonomisk fremtid i møte og derfor må det settes igang strakstiltak både i forhold til reindriftsfamilienes økonomiske situasjon og reintallet i de områder hvor det er alt for mye rein i forhold til beitene, sier Jåma.

Reindriftsnæringen i Finnmark sliter. De siste årene har reinflokkene økt i enkelte distrikter i Finnmark, noe som har resultert i større beitebelastninger på høst- og vinterbeite og store sammenblandinger av flokkene.

I tillegg melder slakteriene om manglende mulighet til å kjøpe rein og reineierne får ikke solgt slaktedyr. Dette gjør heller ikke situasjonen bedre for reintallet, som i mange områder er for stort i forhold til arealene.

På denne tiden skal reinflokkene innta vinterbeitelandene på innlandet i Finnmark. I et normalår skulle reinen være i godt hold etter sommeren, men i mange områder er ikke dette tilfelle på grunn av knapphet av beiter, samt flere skillinger av flokkene.

– Samme ordning som under fiskerikrisen

Jåma mener at en måte å løse den prekære situasjonen, som er i reindrifta på Finnmarksvidda, er å se hvordan man har løst lignende situasjoner under krisetider i fiskerinæringen.

Rein
Foto: Lise Åserud/Scanpix

– Slakteriene må gjøres i stand til å ta i mot slaktedyr. Innen fiskerinæringen har en lyktes godt med innfrysningsordning da det var problemer med salg av fisk. Noe liknende kan vurderes innen reinkjøttbransjen, foreslår Jåma.

Hun tror at en slik ordning vil sikre utøvere leveranser av reinkjøtt og samtidig som det gir et pusterom for å bearbeide reinkjøttmarkedet. Dette tiltaket kan iverksettes raskt.

Sametinget har et møte med Landsbruks- og matdepartementet 14. desember i Oslo. Der vil utfordringene i en kriserammet reindrift på Finnmarksvidda bli tatt opp.


Korte nyheter

 • Sihkkelgilvu álggii odne

  Arctic Race of Norway sihkkelastingilvu álggii odne Måeffies Nordlánddas. Gilvu bistá njeallje beaivve, sotnabeaivve jovdet mollii Troandimii. Oassálastit sihkkelastet njeallje etáhpa, ja dán jagi lea vuosttaš geardde go okta etáhpa lea biddjon Trøndelágii.

  Syklister på start til Arctic Race i Mo i Rana.
  Foto: Martin Steinholt / NRK
 • Bargolihkuhisvuohta Deanus

  Váile 40-jahkásaš nisu roasmmohuvai go lossa návetrusttet gahčai su ala odne Deanus Nuorta-Finnmárkkus, dieđiha boles. Nisu sáddejuvvui ambulánsahelikopterin Girkonjárgga buohccevissui.

 • Arbeidsulykke i Tana

  Nødetatene har rykket ut til en arbeidsulykke ved et gårdsbruk i Tana i Finnmark. Ifølge politiet er en person skadd etter å ha fått et tungt fjøsverktøy over seg. Personen tas hånd om av helsepersonell og sendes med ambulansehelikopter til Kirkenes.