NRK Meny
Normal

Sametingets kommunerapport – konkluderer med at samisk vil svekkes i kommunereformen

I ny rapport om kommunereformen konkluderer Sametinget med at kommuner der samer er i flertall ikke bør slås sammen med andre kommuner.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (Nsr) mener samisk vil svekkes i sammenslåtte storkommuner.

Foto: Piera Balto / NRK

– Dersom det samiske språket ikke blir ivaretatt ordentlig i de fremtidige kommunene der det er samisktalende det til slutt forsvinne, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen (Nsr).

I rapporten «Kommunereformen og samiske interesser», som ble lagt fram på Sametinget i dag, konkluderes det med at dersom kommuner som i dag har samisktalende skal kunne slås sammen med andre kommuner så må overgangsordninger på plass.

Kommuner der samer er i flertall eller i et så stort mindretall at det sterkt preger lokalsamfunnet bør opprettholdes.

Fra rapporten

Overgangsordninger som sørger for noen særlige forpliktelser ikke bare for vern og utvikling av kultur og sikring av ressursgrunnlaget, men også for involvering i beslutninger som kan påvirke samene direkte, skrives det i rapporten.

Forsker tror derimot lulesamisk vil styrkes

Forskningsleder i det lulesamiske senteret Árran, Sven-Roald Nystø, tror på sin side det motsatte, nemlig at det lulesamiske språket vil kunne styrkes ved en kommunesammenslåing.

Sven Roald Nystø

Forkningsleder ved det lulesamiske senteret Árran, Sven-Roald Nystø, tror lulesamisk i Tysfjord vil komme styrket ut av en kommunesammenslåing.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

– Hvis kommunens geografi utvides, så vil flere som arbeider med å utvikle det samiske språket høre under samme kommune, og slik kan man styrke det samiske miljøet, sier han.

For dersom det samiske språket skal bevares og styrkes, så sier han at samene har ansvar for å bruke språket, samt at det er viktig å institusjonalisere språket mer.

Salten storkommune (illustrasjon)

Dette er den største av forslagene til kommunesammenslåing som Tysfjord i lulesamisk område kan bli innlemmet i.

Foto: Grafikk / NRK

– Dagens samiske rettigheter til språk og kultur må selvfølgelig videreføres til en storkommune, og at det vil sørges for har vi fått signaler om fra regjeringen, understreker Nystø.

Regjeringen: – Samisk skal ikke komme dårligere ut

– Det er viktig for regjeringen at samiske språkbrukere ikke kommer dårligere ut som følge av kommuneinndelingen, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Jardar Jensen (H).

Jardar Jensen

Jardar Jensen (H) er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han sier regjeringen er glad for Sametingets rapport.

Foto: Linda Reinholdtsen

Regjeringen har satt ned et utvalg sammen med Sametinget i forbindelse med kommunesammenslåingen, der de har bedt utvalget om å se på lovverket og tiltak for de samiske områdene.

– Vi setter pris på innspillet som Sametinget har kommet med her, og vi tar det med oss i det videre arbeidet, sier statssekretæren og legger til at de vil gå nærmere inn på disse spørsmålene når regjeringens utvalg har lagt fram sin rapport.