NRK Meny
Normal

Sameting og ordfører enig: – Kommunesammenslåing svekker rettigheter

Dersom en kommune som er innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, og en kommune utenfor området slås sammen, må en eventuell storkommune innlemmes i forvaltningsområdet, mener Tanas ordfører og Sametinget.

Kommunene i Finnmark er allerede i gang med prosessen å slå lage nye kommunegrenser.

Slike gigantkommuner som er forespeilet i dette kartet vil hverken Sametinget eller Tana-ordfører Frank Ingilæ ha.

En ny storkommune som er slått sammen av kommuner som både er med og utenfor det samiske forvaltningsområdet bør være innenfor forvaltningsområdet, mener ordfører i Tana Frank Ingilæ.

– Ellers vil rettighetene bli svekket for den samiske delen av befolkningen i den nye store kommunen.

Ikke gjort vedtak – men er imot

Tana kommune har ikke gjort noe vedtak i forhold til kommunesammenslåing, men ordføreren selv Frank Ingilæ er prinsipielt imot at Tana kommune skal slås sammen med andre kommuner.

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Dersom kommuner som er innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet skal slås sammen med andre, må det mer penger til samisk språk og kultur, mener Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap).

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Tana kommune er stor nok og bør være en egen kommune, og det mener jeg utfra den kunnskapen jeg har om hvordan kommuner fungerer, og hva en eventuell sammenslåing vil føre til.

Han sier også at det at en kommune er innenfor samisk språkforvaltningsområde gjør at innbyggerne har større rettigheter når det gjelder samisk språk og kultur.

– Det må også ivaretas i en kommunereform og per dags dato er det veldig usikkert hvordan det skal ivaretas.

Utreder

Tana kommune holder på i fellesskap med en rekke kommuner i Øst-Finnmark å lage en utredning om kommunesammenslåinger. Det arbeidet pågår nå.

– Foreløpig avventer vi utredningen som holder på å lages nå.

Mener samiske kommuner bør forbli

I en rapport om kommunereformen har Sametinget konkludert med at kommuner der samer er i flertall ikke bør slås sammen med andre kommuner ​.

Regjeringen har satt ned et samisk språkutvalg sammen med Sametinget i forbindelse med kommunesammenslåingen , der de har bedt utvalget om å se på lovverket og tiltak for de samiske områdene. Utvalget skal avlevere sin rapport innen 15. februar 2016.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR) vil ikke at samisktalende skal bli i mindretall der de har vært i flertall.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi venter på hvilke forslag utvalget kommer med, og vil se på dem, forteller sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Hun er klar på at kommuner der samisktalende er i flertall ikke bør slås sammen med andre kommuner.

– Sametinget anmoder at kommuner innenfor forvaltningsområdet for samisk språk ikke slås sammen med andre kommuner, slik at man unngår at samisktalende går fra å være i flertall til å bli i mindretall.

Vil fortsatt ikke legge føringer

Regjeringen har som kjent et mål om færre kommuner i Norge, men statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen, sier det er uaktuelt å legge føringer for kommunene.

Grete Ellingsen

Statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen (H), sier de vil se på

Foto: Trond Vestre / NRK

– Departementet oppfordrer kommunene til å søke gode løsninger i fellesskap, og ønsker ikke å legge føringer for hvem som bør snakke med hvem, eller hvilke løsninger man skal velge i en ny kommune, skriver hun i en e-post.

Hun forteller at en delrapport fra ekspertgruppa som utreder hvordan samisk språk skal ivaretas i kommunesammenslåingene vil være klar 15. februar.

– Departementet skal vurdere utvalgets forslag når de kommer og konsultere med Sametinget om fremtidige løsninger, sier Ellingsen.