Sameting i Russland er målet

Denne helga holder russiske samer kongress i Murmansk for å drøfte etablering av et folkevalgt samisk parlament i Russland.
 

Den norske sametingspresidenten Egil Olli er en av deltagerne på kongressen, og han støtter de russiske samenes ambisjoner.

– Vi har selv erfart hvor viktig det er for samene å møtes og å samle den samiske stemmen til et sted.

Da vil man stå sterkere under dialogen med myndighetene.