NRK Meny
Normal

Sameradiosjefen: – Tilbakeskritt for den samiske medieutviklingen

– Dette kan være et tilbakeskritt og ikke skritt fremover, sier sameradiosjef Nils Johan Heatta om forslaget fra sametingsrådet om å knytte NRK Sámi Radio til Sametinget.

Nils Johan Heatta og Hilde Nyvoll
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Selv om sameradiosjefen forstår sametingsrådets utgangspunkt for forslaget om at sameradioen må ut av NRK , så er han likevel skeptisk.

– Jeg skjønner Sametingets utgangspunkt om at sameradioen bør være styrt av samene selv. Det ligger som en naturlig ting i forlengelsen av det Sametinget streber etter, nemlig større selvbestemmelse for det samiske folket, svarer Heatta. Men legger til:

– Spørsmålet er hva som tjener det samiske folket best i denne sammenheng.

Sameradiosjef Nils Johan Heatta og sametingsråd Hilde Anita Nyvoll (Ap) møttes i studio:

Debatt mellom Heatta og Nyvoll

Heatta understreker at han taler på vegne av NRK.

Mange spørsmål

– Vår oppgave som mediainstitusjon, er å lage et best mulig innholdstilbud til det samiske publikum. Og da er mitt spørsmål til Sametinget: Kan det garantere at innholdstilbudet til den samiske befolkningen vil bli minst like bra som det er i dag? Og hvilke garantier kan det samiske folket få for at det samiske medietilbudet blir bedre i fremtiden, for det må jo være hensikten?

Selv svarer Heatta at det ikke er noen vits å flytte eller endre organiseringen dersom tilbudet blir dårligere.

– Hva tror du sjøl?

– Jeg kan bare vise til at vi reellt opererer med et budsjett på 55 millioner kroner innenfor NRK i dag. Da er det naturlig å spørre om hvordan Sametinget har tenkt å finansiere driften av sameradioen hvis den blir tilknyttet Sametinget.

Mange fordeler

Heatta mener at dagens organisering gir mange fordeler til sameradioen.

– NRK har en infrastruktur, teknisk kompetanse, faglig kampetanse og kompetanseutvikling som sameradioen drar stor nytte av.

– Føler du at sameradioen under dagens organisering er uavhengig av stat og regjering?

– Ja. Jeg har aldri opplevd at staten eller regjerngen, har forsøkt å påvirke sameradioens program eller redaksjonelle linje. Så får jeg håpe at det heller ikke vil skje ved en eventuell endring der sameradio kommer inn under sametinget. Det ville være trist.

– I visse norske miljøer hevdes det at sameradio idag er Sametingets forlengede arm. Tror du at denne kritikken blir forsterket dersom vi får en enda sterkere tilknytning til Sametinget?

– Det kan godt hende. Men det bryr jeg meg ikke så mye. Jeg tror at sameradio er et like lite underbruk av Sametinget i dag som norske medier er et underbruk av noen norske myndigheter. Det der er tanker som kommer fram fordi man ikke aner hvilken tue man sjøl sitter på.

Sametingsrådsmedlem Hilde Anita Nyvoll (Ap) ser ingen fare for noen samrøre dersom sameradioen blir tilknyttet Sametinget.

– Jeg ser ikke dette som noen problem. I dag er sameradioen underlagt staten. Staten har ingen redaksjonellfinger med i spillet. Det vil heller ikke Sametinget få. Så jeg kan ikke skjønne at det skal bli noe mer røre om den blir lagt inn under Sametinget.

Nyvoll forutsetter at Sametinget får overført nødvendige økonomiske rammer som gjør det mulig å ta vare på og videreutvikle den profesjonaliteten som sameradioen har i dag.