Samerådets nye president vil «fjerne» landegrenser

Sápmi strekker seg over fire forskjellige land. Samerådet har lenge jobbet for at landegrensene ikke skal splitte folket. Nå vil rådets nye president videreføre denne tanken.

Åsa Larsson-Blind

FORNØYD: Trebarnsmoren fra Øvre Sapporo i Sverige, Åsa Larsson-Blind, sier hun er glad for tilliten hun har fått fra samerådet når hun nå får tre inn i vervet som rådets president.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Landegrensene skal ikke være til hinder for at samene kan være ett folk. Dette har samerådet jobbet med lenge.

Dette sier den nyvalgte samerådspresidenten Åsa Larsson-Blind fra Sverige. Hun tok over presidentvervet etter Áile Javo som satt på lederstolen i fire år. Larsson-Blind skal være rådets øverste leder frem til år 2021.

Samerådet 2017-2021

DET NYE SAMERÅDET: Bak fra venstre: Ellen Inga Turi, Áslat Holmberg, Ivan Matrekhin, Jevgenij Kirillov, Ol Johan Gaup, Christina Henriksen, Saara Tervaniemi og Niko Valkeapää. Forran fra venstre: Bjørg Bonk, Lea Simma, Åsa Larsson-Blind, Karin Vannar, Ellinor Marita Jåma, Piia Nuorgam og Kristina Nordling.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Inn i språkdebatten

Etter at sametingspresident Vibeke Larsen holdte sin nyttårstale på norsk har det rast en språkdebatt i hele Sápmi. Samisklæreren Brita Julianne Skum følte det hele som et overtramp når sametingspresidenten talte på norsk.

Sametingspresident Vibeke Larsen

DEBATT: Etter at sametingspresident Vibeke Larsen holdte sin nyttårstale på norsk startet en voldsom språkdebatt i de samiske miljøene.

Foto: NRK

Selv om det fortsatt kan virke å være en betent sak så er samerådet klar for å gå inn for å styrke det samiske språket.

– Vi har fått et hint fra Tråante-konferansen at man vil at samerådet skal være aktiv i språkdebatten.

Når og dersom samerådet entrer denne debatten så nevner Åsa Larsson-Blind at de vil styrke det samiske språket over alle de fire aktuelle landene.

– Disse språkspørsmålene skal vi ta standpunkt til. Vi skal også se på hvordan vi skal styrke det samiske språket over alle de fire landene (red.anm. Sverige, Finland, Russland og Norge). Dette kommer i tillegg til all jobben som andre språkaktører holder på med.

Nasjonal joik

Som nyvalgt president venter mange utfordringer, men Larsson-Blind kan allerede røpe at samerådet har flere spennende prosjekter på gang.

– Vi har besluttet å starte prosessen med å få frem en nasjonal joik.

Hvordan joiken kommer til å være er fortsatt uvisst. De har nettopp begynt på prosjektet, men håpet om å få en felles joik lever.

– Rådet må begynne å tenke på hvordan denne prosessen skal være. Vi må bestemme hvor vi skal begynne og hvordan vi skal ta det denne saken videre, sier Larsson-Blind.