Samerådet vurderer å støtte reindriften i Finnmark i søksmål mot staten

Samerådet vurderer å gi sin støtte til reindriftsutøvere i Finnmark i søksmål mot den norske staten.

Mattias Åhren

Mattias Åhren

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Samerådet vurderer å samle berørte reineiere for et søksmål mot staten i reintallsreduksjonssaken. Samerådets arbeidsutvalg behandler saken på sitt møte i Tromsø 3. februar.

– Dette er en veldig viktig sak og Samerådet mener at måten staten går fram på i reduksjonssaken strider sterkt mot folkeretten. Derfor vil vi tilby vår hjelp til de som blir berørt av dette for å få saken ført på en korrekt måte, sier jurist Mattias Åhren, som er leder i Samerådets menneskerettighetsavdeling.

Sent ute

Mange reinbeitedistrikter i Finnmark har et høyere reintall enn det som er fastsatt av reindriftsstyret. Reindriftsstyret ga i 2013 pålegg til i alt 231 siidaandeler i Finnmark om å redusere reintallet. Mange har fulgt påleggene om reintallsreduksjon, men ikke alle.

– Hvorfor kommer Samerådet med dette først nå, er dere sent ute?

– Ja, jeg må innrømme at vi er litt sent ute. Saken har blitt så stor at vi har erkjent at vi må gå inn og forsøke å hjelpe til for å finne en bra løsning for de berørte, sier Åhren. Han var på reindriftsseminaret i Kautokeino 16. januar, hvor han møtte mange reindriftsutøvere som ønsket hjelp fra Samerådet.

Mulig samarbeid med Zorrostiftelsen

Det ble nylig etablert en stiftelse, Zorrostiftelsen, som skal bistå reindriftsutøvere i rettslig prosess mot staten i tvangsreduksjonsprosessen. Den skal samle inn gruppemedlemmer til et gruppesøksmål og skaffe finansering.

– Vil Samerådet samarbeide med Zorrostiftelsen?

– Det får vi se framover. Vi er ikke så opptatt av hva Zorrostiftelsen gjør. Vi har alltid jobbet bredt for samenes beste og vi vil se til at det kommer til å være en prosess som hjelper alle samer, og i dette tilfellet alle samer i Finnmark. Så får vi se om det blir mulighet for samarbeid. For oss er det viktig at det blir en prosess som forener samene og som er riktig for de berørte reineierne.

– Vil det si at Samerådet ikke er enig i at man må redusere reintallet i Finnmark?

– Samerådet har ingen posisjon i den saken. Vår posisjon er at det må være opp til reineierne i Finnmark å avgjøre om det er for mye rein eller ikke og i så fall hvor det er for mye rein. Prosessen vi legger opp til er bare for å stoppe prosessen som skal skje nå med tvangsmidler vi ikke mener er rettferdige. Vi vil at det skal bli en prosess der man i fred og ro behandler saken, sammen med de som er berørte, og i samsvar med folkeretten.

Åhren håper at Samerådet får stor oppslutning blant reineierne, men vet ikke ennå hvordan de vil organisere det, og om det eventuelt kan bli gruppesøksmål.

– Når vi vet hvem vi skal representere, så får vi gjøre en bedømmelse mer spesifikt.