Allierer seg med Protect Sápmi

På et møte i Karasjok sist helg vedtok Samerådet å inngå et samarbeide med stiftelsen Protect Sápmi. Stiftelsen bidrar med kompetanse til samiske næringer i forbindelser med arealkonflikter.

Áile Jávo

Samerådets president, Áile Jávo, mener at Samerådet og stiftelsen Protect Sápmi har så mange sammenfallende oppgaver, at det er hensiktsmessig å samarbeide med stiftelsen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er naturlig for Samerådet å inngå et slikt samarbeide, da vi allerede arbeider med mye av de samme sakene, sier Samerådets president, Áile Jávo.

Stiftelsen har hittil arbeidet med saker på norsk og svensk side av Sápmi, samt i forhold til nasjonale og internasjonale rammebetingelser og regler som regulerer selskapers aktiviteter i Sápmi.

Tilbyr rådgivning

Protect Sápmi (ekstern lenke) er etablert av Norske Reindriftssamers Landsforbund og Svenske Samers Riksforbund, som begge er medlemmer av Samerådet.

Stiftelsen bidrar blant annet med kompetanse, råd og veiledning til samiske nærings- og arealinteresser i deres møte med selskaper og andre aktører som planlegger utbygging i samiske områder.

Samerådet ønsker å samle denne kompetansen for å hjelpe reinbeitedistrikter eller andre som erfarer at andrei ønsker å bruke de samme landområdene der reinen beiter.

– Vi har jo ganske mye kunnskaper på dette området blant annet gjennom en av våre jurister, vi ønsker derfor å bistå og gi råd til reinbeitedistrikter, og andre som måtte ha bruk for denne kunnskapen, sier Jávo.