"Avskiltede samer" vil ha retten tilbake

Samer som mistet retten til å eie kjørerein, føler det som om de har blitt avskiltet. Nå vil de ha "skiltene" tilbake.

Vil ha retten til kjørerein tilbake
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

- Jeg fikk et brev i posten: Der det sto at jeg ikke lenger kunne eie rein og var fratatt mitt reinmerke. Det føltes det som om bilen min var avskilta, sier Elmo Margrethe Hætta i Kautokeino til Sámi Radio.

GULDAL: "AVSKILTEJUVVON" DALONAT

REIN FRAMFOR SNØSCOOTER

Rein istedenfor scooter

Hun var en av flere hundre fastboende samer i Kautokeino som mistet retten til å eie rein, etter at reindriftsloven ble fornyet i 1978.

Hætta og flere med henne krever nå å få tilbake denne rettigheten. Slik får de muligheten til å bruke kjørerein isteden for snøscooter når de skal på fjellet.

- Etter at vi mistet retten til å eie rein, var vi en stund uten mulighet til å frakte garn og andre fangsredskaper på fjellet helt til snøscooteren gjorde sitt inntog også i Sameland, sier Hætta.

Miljøvennlig kjøretøy

- Det er et godt forslag. Hætta er ikke den første som tenker på dette, sier Johan Henrik Buljo.

Han er leder i Samisk fangst og utmarksforening.

Kronprins Haakon har testet kjørerein
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- I det norske samfunnet har man sett at hesten forsvant, for så å bli tatt i bruk igjen. Det er et miljøvennlig tiltak, som kunne vært overført til det samiske samfunnet.

Han forteller at da fastboende samene mistet retten til å eie rein, ble det sagt at dette ikke betydde mer enn om man avskiltet noen biler, fordi de fastboende ikke lever av rein, men bare bruker det til frakt og framkomstmiddel.

Naturvernforbundet positiv

- Hvorfor ikke.

Det er den umiddelbare kommentaren til lederen i Naturvenforbundet i Finnmark, Heaika Skum.

Naturvernforbundet mener utstrakt bruk av motoriserte kjøretøyer i utmark iforbindelse med jakt, fiske og bærplukking er et problem i Finnmark.

Forbundets styre har foreløpig ikke behandlet forslaget om å gi folk tilbake retten til å eie kjøreinrein, men Skum synes dette er et miljøtiltak det kan være verdt å drøfte. Vel og merke om det ikke går ut over pressede beiter, men om kjørereinene kan mates i innhengninger.

Gro i reinraid
Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Korte nyheter

  • Muotka velges offisielt

    Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

    Loga sámegillii

    Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
    Foto: Hanne Wilhelms / NRK