NRK Meny
Normal

Intimt mellom norsk gruvegigant og reindriftssamer

Sjefen for den statlige gruvegiganten Store Norske - Robert Hermansen - har i en årrekke knyttet tette bånd til reindriftssamene i Norge. Hermansen og kona Anne Cathrine Rørholt har flere forbindelser til reindriftsrelatert virksomhet.

Administrerende direktør Robert Hermansen
Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Samtidig har et av Store Norske-selskapene intensivert jakten etter gull på Finnmarksvidda.

- Selskapet jeg leder er ikke ute etter å få noen fortrinn. Jeg føler heller ikke at jeg har mange hatter på meg. Vi forsøker heller ikke å skaffe oss goodwil hos reindrifta, sier Robert Hermansen til NRK Sámi Radio.

SE SAKEN

Tette bånd

Robert Hermansen er daglig leder i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) på Svalbard.

Selskapet eier Store Norske Gull AS som har tilsammen 169 letetillatelser i Indre Finnmark. Letingen foregår i reindriftas vinterbeiteområder.

Store Norske og reindrifta deler ikke bare på de samme områdene. Kontakten mellom lederen for det statlige selskapet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har vært tett i en årrekke. Spesielt har det vært tette bånd mellom tidligere leder i NRL, Aslak J. Eira og Robert Hermansen. Samtidig har kona til Hermansen; Anne Cathrine Rørholt hatt flere roller innen reindrifta.

Forbindelsene

Her er forbindelsene mellom Hermansen, Rørholt og reindrifta:

  • Robert Hermansen (68) er styreleder i selskapet Boalvvir BA. Selskapet skal kjøpe, videreforedle og selge reinkjøtt. Boalvvir eies av reineiere.
  • Anne Cathrine Rørholt (57) var inntil tirsdag styreleder i selskapet Veahkki BA. Selskapet er stiftet av reineiere. Formålet med selskapet er å "bedre reindriftens mulighet til å verne reindriftsområdene mot annen bruk som kan skade reindriften."
  • Anne Cathrine Rørholt har vært ansatt i NRL siden 1980-tallet som generalsekretær.
  • Store Norske Gull AS leier en hel etasje i bygget til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i Tromsø.
  • Store Norske Gull AS tilbød NRL observatørplass i styret. Dette takket NRL-styret nei til.

- Ikke ute etter goodwill

Robert Hermansen understreker at det er folk fra reindrifta som har ønsket hans kompetanse inn i disse vervene.

- Jeg har ikke engasjert meg i reindrifta for å skaffe Store Norske noen fortrinn i Finnmark. Jeg kan heller ikke se at det her er snakk om motstridende interesser. Det er ikke noen tette bånd mellom NRL og Store Norske utover det at begge har virksomhet i Finnmark, sier han.

Anne Catrine Rørholt ønsker ikke å kommentere saken. Hun gikk av som styreleder i Veahkki BA tirsdag. Aslak J. Eira overtok.

Reindrifta har vært sterkt imot mineralvirksomhet på Finnmarksvidda. Robert Hermansen sier Store Norske ikke vil drive virksomhet som er til skade for reindrifta.

- Alt vi gjør i Finnmark skal skje på reindriftas premisser, sier han.

- Ikke problematisk

Tidligere NRL-leder Aslak J. Eira synes de tette båndene mellom daglig leder i et gruveselskap og næringen er uproblematisk.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira er tidligere leder i NRL.

Foto: Katri Somby

- Selvsagt har gruveselskap og reindrifta motstridende interesser. Det behøver likevel ikke å bety at personer ikke kan jobbe sammen og ha gode relasjoner til hverandre selv om de i har tilknytning til ulike interesser. Når det gjelder Hermansens engasjement i Boalvvir, så har vi ønsket hans kompetanse for å få selskapet til å lykkes, sier han.

Deler lokaler

NRL eier et bygg i Tromsø hvor administrasjonen holder til.

Mens Aslak J. Eira var styreleder, inngikk NRL og Store Norske en leieavtale i desember 2005.

- Vi hadde behov for lokaler i Tromsø og NRL hadde ledige lokaler. Derfor leide vi der, forteller Robert Hermansen.

Den årlige leiesummen Store Norske betaler til NRL, er på mellom 120.000 og 150.000 kroner.

- Vi trengte ikke hele arealet i bygget og derfor var det naturlig for oss å leie det ut. Store Norske var de første til å spørre, og når vi fikk en så god avtale med dem, valgte vi å leie lokalene til dem, forteller Aslak J. Eira.