Annenhver same diskrimineres

Ny forskning viser at samer mobbes og diskrimineres mer enn nordmenn.

mobbing
Foto: BjørnSigurdsøn / Scanpix

– Den samiske befolkningen rapporterer i mye større grad om både mobbing og diskriminering enn nordmenn, sier Ketil Lenert Hansen.

Han er stipendiat ved Universitetet i Tromsø og har nylig skrevet en forskningsrapport ved Senter for samisk helseforskning. Forskeren har intervjuet 12 265 personer mellom 36 og 79 år i sitt materiale, fra SAMINOR studien. Personene kommer  fra de tre nordligste fylkene, samt Nord- og Sør-Trøndelag.

GULDAL: Sámit givssiduvvojit

Etnisk mobbing

Målet med forskningen har vært å undersøke hvorvidt etnisk

Kjetil Lenert Hansen
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

tilhørighet har tilknytning til den forskjellsbehandlingen disse personene har opplevd.

– Det er oppsiktsvekkende at de med sterkest samisk identitet, har vært mest utsatt for diskriminering og mobbing, sier Ketil Lenert Hansen.

36 prosent blant disse har blitt diskriminert på grunn av deres etninsk tilhørighet og 37 prosent har opplevd å bli mobbet, muligens på grunn av deres samiske opphav. Type mobbing som rapporteres hyppigst er diskriminerende bemerkninger.

Mobbet på skolen

Når man setter sammen tallene, viser de at annenhver same har opplevd forskjellsbehandling og mobbing. De fleste har opplevd det på skole og internat.

– Vi vet at internatskolene fungerte som assimilasjonsinstitusjoner under fornorskningsprosessen, sier Hansen.

Påvirker helsen

I tillegg har forskeren sett på om etnisk forskjellsbehandling påvirker helsetilstanden til folk. Det fins mange studier som viser at mobbing og diskriminering kan ha store konsekvenser for den mentale helsen. Det fikk Hansen også se av sine egne studier.

De som har opplevd etnisk undertrykking har også rapportert fem ganger dårligere mental helse, enn de som ikke har blitt mobbet og diskriminert.

– Jeg synes at det er ganske alvorlig, sier Hansen.

Ragnhild Vassvik Kalstad
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trenger forskningsrapporter

Leder for Senter for samisk helseforskning, Ragnhild Vassvik Kalstad, synes også at denne delen av forskningen er oppsiktsvekkende:

Det er viktig å få forskning som beviser diskriminering og mobbing, sier hun. – Da slipper man uttalelser på grunnlag av overflatisk kjennskap til saken, sier Vassvik Kalstad.