NRK Meny
Normal

Samer må klage inn rasisme

Samer bør bli flinkere til å ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet når de opplever rasisme.

Kofte i fokus i Oslo
Foto: Brita Åse Norlemann / NRK

GULDAL: Movt easttadit rasismma

Det anbefaler ombudets avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth.

På et seminar i går fikk hun høre at bysamene i Oslo opplever diskriminering både fra offentlige institusjoner og fra privatpersoner.

– Hittil har bare et par samer tatt kontakt med oss og fortalt om diskriminering. Både innad i det samiske miljøet og fra det norske miljøet ellers, sier Lier Haugseth.

– Ta kontakt

– Vi vil oppfordre folk til å ta kontakt dersom de mener at de diskriminert, enten ved at de trakasseres som skoleelever, eller at de opplever at arbeidgivere forbigår dem, eller at de utsettes for trakassering på arbeidsplassen også, sier hun.

Seminaret om rasisme ble arrangert av Oslo Sosialistisk Ventrepartis samepolitiske gruppe. Der fortalte foreldre om hvordan barna deres diskrimineres fordi de hvert år må kjempe for å få et akseptabelt samisk læretilbud.

Samiske homofile og lesbiske fortalte om hvordan de i tillegg til diskrimineringen fra samfunnet ellers, må tåle det fra sine egne, samene.

Diskriminering på jobb

En av arrangørene, Risten Ravna Heatta, forteller om diskriminering på arbeidsplasser i Oslo og om hvordan samer på Østlandet ellers opplever rasisme.

– Jeg vet at hvis folk snakker samisk i telefonen på jobb, så blir de mistenkeliggjort av kolleger, som om det var noe farlig, sier Heatta.

Hun tror at grunnen til at mange samer ikke klager inn rasisme, er fordi de ikke vil innta en offerrolle. Hun tror også at mange er redde for at de ikke kommer til å få hjelp fra norske institusjoner fordi det er så dårlig med kunnskaper om samisk kultur og språk der.

Informasjon nytter

Heatta håper likevel at de ved slik informasjon kan redusere omfanget av rasisme mot samer.

– Det må settes i gang informasjonsprosjekter mellom Oslo kommune og staten, fordi det er så lite kunnskap om samer hos folk, og det skaper fordommer og diskriminering, sier hun.

Oslo kommune hadde ingen representanter på seminaret.

Raimo Valle (Ap)

Statssekretær for samiske saker Raimo Valle.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Blir bedre i fremtiden

Statssekretæren for samiske saker Raimo Valle tror at det i fremtiden kan bli lettere å hindre diskriminering fordi barn lærer mer om samer på skolen nå.

– Nå må alle barn lære om samer og hvis man tenker i et lengre perspektiv, så tror jeg at det kommer til å nytte. Alle kommer til å vite at det er samer i Norge og de vil vite litt om samene. Det tror jeg kan bedre situasjonen, sier Valle