Samer forbereder en protest mot regjeringens samepolitikk

16. desember gjennomføres det en demonstrasjon utenfor stortinget mot regjeringens samepolitikk. Bakgrunnen er planene om å nedlegge Sameskolen for Midt-Norge.

Stortinget

Mange samer er misfornøyde med bevilgnigene til samiske formål i neste års statsbudsjett. Nå mener aksjonsgruppa som vil redde Sameskolen for Midt-Norge at det er på tide å la regjeringen få vite om misnøyen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå er det på høy tid at våre stemmer blir hørt. Vi ønsker å gjennomføre en demonstrasjon utenfor Stortinget for å protestere mot Regjeringens overgrep mot samisk språk, kultur og næringer, uttaler aksjonsgruppen på Facebook.

Aksjonsgruppen består av Fransisca Kappfjell Herbst, Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell og Roy Arne Kvitfjell.

Regjeringen foreslår å avvikle Sameskolen i Hattfjelldal fra neste skoleår.

I 2016 fyller Sameskolen for Midt-Norge 65 år.

Forkjemperne for skolen mener at forslaget kan ha alvorlige følger for formidling av det sørsamiske språket. Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal representerer en betydningsfull kulturell kraft og er svært viktig for at den sørsamiske befolkningen skal beholde sin kultur, sitt språk og sin identitet.

– Samarbeidspartiene har forhandlet bort samene

Høyres og Fremskrittspartiets forslag til statsbudsjett ble offentliggjort 7. oktober. Samiske institusjoner og Sametinget var veldig skuffet over budsjettforslaget.

Ledende samepolitikere har denne høsten uttrykt stor misnøye over regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

24. november offentliggjorde regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet at de var blitt enige om et budsjettforlik med støttepartiene Kristelig folkeparti og Venstre.

Vibeke Larsen

Parlamentarisk leder Vibeke Larsen (Ap).

Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Vibeke Larsen, mener at samarbeidspartiene Kristelig folkeparti og Venstre har sviktet samene.

– I statsbudsjettforhandlingene har Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre forhandlet bort samene, mener parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Vibeke Larsen.

Larsen påpeker at de fire samarbeidspartene er enig om å kvele sørsamisk språk når de ikke viser vilje til å rette opp den annonserte nedleggelsen av den sørsamiske skolen.

Hun mener også at de borgerlige partiene vil at de samiske museene skal ha dårligere vilkår enn de norske.

Kirsti Guvsám

Parlamentarisk leder Kirsti Guvsám (NSR).

Foto: NSR/Sametinget

I Norske Samers Riksforbund er de heller ikke spesielt fornøyde med budsjettforliket.

– Regjeringen fortsetter sin politikk med å systematisk bygge ned det samiske samfunnet, sier Kirsti Guvsám, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund på Sametinget.

– Samiske interesser ignoreres

9. desember leverte regjeringen inn en innstilling på at Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal skal legges ned - et tiltak som med dagens flertall vil bli vedtatt i Stortinget den 16. desember.

Aksjonsgruppen uttaler på Facebook at dette er et tiltak som vil gi negative ringvirkninger for samisk befolkning i en hel region, men også hele den samiske befolkningen.

– Vi har i de seneste årene sett en trend der samiske interesser gang på gang blir ignorert og satt til side. Vi vil ikke sitte stille og vente på at flere skoler blir nedlagt. Vi vil heller ikke sitte stille og la reindriften miste viktig beiteland til vindkraftverk og gruvedrift bit for bit. Og vi vil ikke ha en fornorskingspolitikk i 2015, påpeker aksjonsgruppen.

Demonstrasjonen mot regjeringens samepoltikk skal gjennomføres onsdag 16. desember, samme dag som saken endelig skal avgjøres i Stortinget.

– Da trenger vi deg! sier aksjonsgruppen.