Hopp til innhold

Samer brukes i USAs presidentvalgkamp

Viste fram bilde av forfedrene sine på en urfolkskonferanse i New Hampshire – bildet havnet i presidentkandidat Bernie Sanders valgkampanje.

Bernie Sanders bruker bilde av samer i valgkampanje

Dette bildet er et av masse bilder som brukes i president-valgkampanjefilmen til Bernie Sanders for å illustrere mangfoldet i USA.

Foto: Skjermdump / Matador network

Nominasjonsprosessen er godt i gang i USA. Alle kjenner til Donald Trump og Hillary Clinton, men Bernie Sanders er ikke like godt kjent.

Hverken innad i USA eller i Norge får han nevneverdig mediedekning i forhold til nettopp Trump og Clinton.

Sanders slapp nylig en ny kampanjevideo, der slagordene er at alle, uansett bakgrunn eller seksuell legning, er like mye verdt.

 • Se videoen her (NRK er ikke ansvarlig for innholdet i eksterne sider)

Viste fram bilde av sine forfedre

Om man ser ekstra godt etter, dukker det opp en overraskelse i kampanjefilmen, nemlig et bilde av samer.

Ketil Lenert Hansen

Bildet av forfedrene til Ketil Lenert Hansen ble oppdaget mens han viste det fram i USA.

Foto: Privat

Bildet er av forfedrene til Ketil Lenert Hansen, og bildet er tatt ved Kanstadfjorden i Lødingen i 1897.

– Hvordan har dette bildet havnet i valgkampanjen til en av USAs presidentkandidater?

– Nå hadde det seg sånn at jeg var i New Hampshire for tre uker siden på en konferanse om urfolk, og da viste jeg jo dette bildet til en del folk der. Så bildet ble jo litt kjent der da.

Nettopp i New Hampshire vant nylig Bernie Sanders demokratenes nominasjon.

Filmen handler om å bringe folk sammen, og i den sammenheng synes Hansen det er en fin gest av Sanders å bruke et bilde av samer i Skandinavia.

Bildet er ikke ukjent. Se da det samme bildet ble misbrukt av Paradise hotel.

Vil ringe kampanjen

Samisk-amerikanske Ellen Marie Jensen har forsket på samers emigrasjon til USA. Også hun har fått med seg bildet.

Ellen Marie Jensen

PhD-student ved UiT, Ellen Marie Jensen, har samisk far fra Vest-Finnmark, og mor fra Minnesota der hun tilbrakte sin barndom. Hun stemmer ved tre valg, valget i Norge, USA og Sametingsvalget.

Foto: Privat

– Jeg lurer på hvorfor han har valgt det bildet, og ikke et nåtidsbilde. Det gjorde meg ganske nysgjerrig, og jeg har lyst til å ringe kampanjen for å høre hvorfor de har inkludert samer, sier Jensen med undring i stemmen.

Hun har nylig tilbrakt seks måneder i USA, og fulgt godt med på forberedelsene til presidentvalget.

– Når det gjelder Bernie Sanders, så har han vært veldig åpen om at han er sosialdemokrat, og ofte sier hvorfor skal vi (USA) ikke være mer som Norge.

– Sanders kan veldig mye om Norge, så jeg synes det er litt artig at nordmenn ikke kan så mye om ham.

I USA er det et sted mellom 30.000 og 60.000 med samisk avstamning, ifølge Jensen. Men bare to til tretusen av disse er klar over sin opprinnelse.

Ikke tvil om hvem stemmen ville gått til

Bernie Sanders åpne holdning til forskjellige folkegrupper og varme ord om middelklassen har tiltrukket seg yngre velgere.

Både Ketil Lenert Hansen og Ellen Marie Jensen er ikke i tvil om hvem de håper på som USAs neste president.

– Alle jeg kjenner holder med Sanders, sier Jensen.

– Om jeg bodde i USA ville jeg stemt Sanders, sier Hansen.

Bernie Sanders og Hillary Clinton

Før nominasjonsvalgene kom ordentlig i gang virket det som om at Hillary Clinton skulle gå seirende ut av nominasjonen til demokratene, men 74-åringen Bernie Sanders blir stadig mer populær.

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Korte nyheter

 • Luossabiepmangielddus suhttada eamiálbmotjoavkku

  Wei Wai Kum First Nation jođiheaddji Chris Roberts lea jámas suhttan go Kanáda áigu giddet dan 15 luossabiepmahaga, mat leat Discovery Islands guovllus British Columbias, čállá Intrafish.

  Roberts gáibida, ahte guolástusministtar Joyce Murray biddjošii eret doaimmastis, ja ahte stáhtaministtar Justin Trudeau su sadjái bijašii Marc Miller:a.

  Guolástusministtar Murray dieđihii luossabiepmahagaid giddemis guovvamánu gaskkamuttos, čállá The Fish Site.

  Luossašaddadeapmi lea stuorra riikogaskaoapmin Kanádas. Eará eamiálbmotjoavkkut leat máŋga jagi vuostálastán ealáhusa. Sii oaivvildit luossašaddadeapmi nuoskkida luonddu ja bilida eamiluosa ovddas (čájáhusgovva).

  Marine Harvest`lakseoppdrettsanlegg i Vancouver Island, BC.
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Australias urfolk skal anerkjennes i grunnloven

  Australias statsminister Anthony Albanese har skissert detaljer om en foreslått folkeavstemning, som skal holdes senere i år med sikte på å gi anerkjennelse i grunnloven til landets urbefolkning.

  Aboriginal- og Torres Strait Islander-folket, som representerer omtrent 3,8 prosent av Australias befolkning, er foreløpig ikke nevnt i grunnloven, opplyser Aljazeera.

  I 122 år har Australias grunnleggende dokument unnlatt å anerkjenne urbefolkningssamfunn og deres mer enn 65.000 år med kontinuerlig forbindelse til landet.

  Loga sámegillii

  Australske aboriginer.
  Foto: RYAN REMIORZ / AP
 • Australiija eamiálbmogat dohkkehuvvojit viimmat vuođđolágas

  Maŋŋelaš dán jagi dollo Australiijas álbmotjienasteapmi das, ahte galgágo riikka eamiálbmot dohkkehuvvot vuođđolágas.

  Stáhtaministtar Anthony Albanese lea dál almmuhan dieđuid das mo álbmotjienasteapmi galggašii čađahuvvot, čállá Aljazeera.

  Aborigiinnat ja Torres Strait Islander-álbmot eai leat 122 jagis oppanassiige namuhuvvon riikka vuođđolágas, vaikko sii leat ássan riikkas eambbogo 65.000 jagi.

  Eamiálbmogat dahket 3,8 proseantta Australiija álbmogis.

  Les på norsk

  Aboriginer gutter
  Foto: Rick Rycroft / AP