Samer brukes i USAs presidentvalgkamp

Viste fram bilde av forfedrene sine på en urfolkskonferanse i New Hampshire – bildet havnet i presidentkandidat Bernie Sanders valgkampanje.

Bernie Sanders bruker bilde av samer i valgkampanje

Dette bildet er et av masse bilder som brukes i president-valgkampanjefilmen til Bernie Sanders for å illustrere mangfoldet i USA.

Foto: Skjermdump / Matador network

Nominasjonsprosessen er godt i gang i USA. Alle kjenner til Donald Trump og Hillary Clinton, men Bernie Sanders er ikke like godt kjent.

Hverken innad i USA eller i Norge får han nevneverdig mediedekning i forhold til nettopp Trump og Clinton.

Sanders slapp nylig en ny kampanjevideo, der slagordene er at alle, uansett bakgrunn eller seksuell legning, er like mye verdt.

 • Se videoen her (NRK er ikke ansvarlig for innholdet i eksterne sider)

Viste fram bilde av sine forfedre

Om man ser ekstra godt etter, dukker det opp en overraskelse i kampanjefilmen, nemlig et bilde av samer.

Ketil Lenert Hansen

Bildet av forfedrene til Ketil Lenert Hansen ble oppdaget mens han viste det fram i USA.

Foto: Privat

Bildet er av forfedrene til Ketil Lenert Hansen, og bildet er tatt ved Kanstadfjorden i Lødingen i 1897.

– Hvordan har dette bildet havnet i valgkampanjen til en av USAs presidentkandidater?

– Nå hadde det seg sånn at jeg var i New Hampshire for tre uker siden på en konferanse om urfolk, og da viste jeg jo dette bildet til en del folk der. Så bildet ble jo litt kjent der da.

Nettopp i New Hampshire vant nylig Bernie Sanders demokratenes nominasjon.

Filmen handler om å bringe folk sammen, og i den sammenheng synes Hansen det er en fin gest av Sanders å bruke et bilde av samer i Skandinavia.

Bildet er ikke ukjent. Se da det samme bildet ble misbrukt av Paradise hotel.

Vil ringe kampanjen

Samisk-amerikanske Ellen Marie Jensen har forsket på samers emigrasjon til USA. Også hun har fått med seg bildet.

Ellen Marie Jensen

PhD-student ved UiT, Ellen Marie Jensen, har samisk far fra Vest-Finnmark, og mor fra Minnesota der hun tilbrakte sin barndom. Hun stemmer ved tre valg, valget i Norge, USA og Sametingsvalget.

Foto: Privat

– Jeg lurer på hvorfor han har valgt det bildet, og ikke et nåtidsbilde. Det gjorde meg ganske nysgjerrig, og jeg har lyst til å ringe kampanjen for å høre hvorfor de har inkludert samer, sier Jensen med undring i stemmen.

Hun har nylig tilbrakt seks måneder i USA, og fulgt godt med på forberedelsene til presidentvalget.

– Når det gjelder Bernie Sanders, så har han vært veldig åpen om at han er sosialdemokrat, og ofte sier hvorfor skal vi (USA) ikke være mer som Norge.

– Sanders kan veldig mye om Norge, så jeg synes det er litt artig at nordmenn ikke kan så mye om ham.

I USA er det et sted mellom 30.000 og 60.000 med samisk avstamning, ifølge Jensen. Men bare to til tretusen av disse er klar over sin opprinnelse.

Ikke tvil om hvem stemmen ville gått til

Bernie Sanders åpne holdning til forskjellige folkegrupper og varme ord om middelklassen har tiltrukket seg yngre velgere.

Både Ketil Lenert Hansen og Ellen Marie Jensen er ikke i tvil om hvem de håper på som USAs neste president.

– Alle jeg kjenner holder med Sanders, sier Jensen.

– Om jeg bodde i USA ville jeg stemt Sanders, sier Hansen.

Bernie Sanders og Hillary Clinton

Før nominasjonsvalgene kom ordentlig i gang virket det som om at Hillary Clinton skulle gå seirende ut av nominasjonen til demokratene, men 74-åringen Bernie Sanders blir stadig mer populær.

Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Korte nyheter

 • Marion la filma tjadá gievrodum

  Dán vahko l Råmså gasskarijkkasasj filmmafestiválla. Festiválla bissu ájllegij. Ij la goassak nav moadda sáme filma vuoseduvvam dán festivállan. Lågenanakta sáme filma vuoseduvvi, ja gålmmå dájs vuostasj bále vuoseduvvi.

  Sáme Gasskarijkkasasj Filmmainstituhta direktørra Anne Lajla Utsi la dudálasj. – Sáme filmajn la kvalitiehtta, javlla Utsi.

  Filmma «The Silence in Sápmi», sámegiellaj «Sjávodisvuohta Sámeednamin», la akta dajs filmajs mij vuostasj bále vuoseduvvá. Filmmaregisørra l Liselotte Wajstedt Svieriga bieles. Filmma l buorgo birra sámeednamin, ja ássje mij la sáme nissunijt vájvástuvvam.

  Marion Anne Knutsen Divtasvuonas Hábmera suohkanin la akta guoktásis guhti l oajvveulmusj dán filman. Knutsenij la læhkám sihke buorren ja vájvven dán filman sæbrrat. Suv mielas la dát suv gievrodam. Sunji l læhkám ihkeva buorre maŋen liehket lågŋŋitjit jasska sebrudagáv ja rabásvuodav .

  Marion Anne Knutsen lij akta sijájs gudi jagen 2016 lij VG- artihkkalin råhtsatjime birra Divtasvuonan.

 • Vuosttaščájálmas Jávohisvuohta Sámis

  Odne eahhkedis d. 17.45 lea Tromssa Internationála Filbmafestiválas (TIFF:s) vuosttaščájálmas Liselotte Wajstedt filmmas «Jávohisvuohta Sámis». Filbma gieđahallá seksuála illastemiid Sámis. Jávohisvuohta lea vuohki mo ceavzit. Nuorra nissonolbmo guovttos Ida ja Marion muitaleaba maid leaba vásihan. Soai diehttiba, ahte jávohisvuohta ii leat duddjo buriid.

  Tystnaden i Sápi
  Foto: Paranord Film
 • Juškov goddima diggi lea álgán

  Ikte Murmánskkas álggahedje duopmoproseassa guovtti olbmo vuostá. Soai áššáskuhttoba skábmamánus jagis 2020 goddán lujávrilaš dulkka ja jorgaleaddji Jevgenij Juškov ja su skihpára ja fuolkki, Viktor Kovunov. Duopmostuolu vuosttaš čoahkkimis válljejedje duopmolávdegotti, dakkár duopmoortnega gáibideigga vearredahkki guoktá advokáhttat. Vaikko áššáskuhtton albmá guovttos leaba dovddastan iežaska sivalažžan, proseassa sáhttá ádjánit moadde mánu.

  Jevgenij Jushkov - garasjebrann
  Foto: Aleksander Paul / Frilans