Denne rapporten bør gi samer større anerkjennelse

Samerådet har store forventninger til FN-rapporten som tirsdag ble presentert for menneskerettighetsrådet.

FN-rapporten om samenes situasjon

Samerådet har store forventninger til FN-rapporten, som legges fram for menneskerettighetsrådet i disse dager.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– Rapporten er et bestillingsverk fra Samerådet, slik at de skandinaviske myndighetenes håndtering av urfolks rettigheter kommer frem i lyset, sier Samerådsleder Olav Mathis Eira.

Les hele rapporten her

FN-rapporten som FNs spesialraportør for urfolksaker James Anaya har lagt fram for menneskerettighetsrådet, er den første internasjonale rapporten om samenes situasjon i Norge, Sverige og Finland.

– Ikke mulig å overse samer lenger

Olav Mathis Eira, visepresident i Samerådet

Leder i Samerådet Olav Mathis Eira

Foto: Mikael Lundgren

Lederen i Samerådet Olav Mathis Eira mener det ikke lenger er mulig for de skandinaviske myndighetene å fortsette å overse samenes rettigheter.

Les også: Store forventninger til Anayas rapport

– Internasjonalt sett skal det ikke være mulig å overse urfolk lenger, sier Eira.

Han legger press på menneskerettighetsrådet som skal behandle rapporten.

– Rapporten tar opp flere urettmessige situasjoner som samer befinner seg i, og jeg forventer at rådet tar tak i disse, sier Eira.

Samerådet mener også at Norges legitimitet vil svekkes, dersom myndighetene ikke tar FN-raportørens anbefalinger på alvor.

– Vil se på FN-rapportørens anbefalinger

Rigmor Aaserud

Statsråd for de samiske sakene Rigmor Aaserud

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

FN-rapporten går på tvers av samepolitikken i Norge, men statsråd Rigmor Aaserud for de samiske sakene vil likevel ta rapporten på alvor.

– Det er ingen tvil om at det er de vedtakan som ble gjort i Stortinget ligger foran, men vi vil selvsagt se på de anbefalingene FN-rapportøren kommer med, sier statsråd Aaserud.

Kan svekke internasjonal troverdighet

Menneskerettighetsekspert og juristen Mattias Åhrén mener Norge ikke har noe valg. De må ta rapporten innover seg.

– Rapporten må taes på alvor, ellers taper Norge troverdigheten i alt internasjonalt arbeid. Det holder ikke for Norge å komme med kritikk mot Kina, Sudan også videre, hvis de selv skiter i kritikken de selv får, sier Åhrén.

Mattias Åhren

Menneskerettighetsekspert og jurist i Samerådet Mattias Åhrén

Foto: Eilif Aslaksen / NRK