NRK Meny
Normal

Samepolitiker: – Nå må statsministeren på banen

Pengemangel kan føre til at Utmarksdomstolens arbeid i Finnmark kan trekke i langdrag. – Statsministeren må rydde opp i dette, mener sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR).

PressekorpsErnaAili

Det var i forbindelse med sitt besøk på Sametinget i juni, at statsminister Erna Solberg ble orientert om pengeproblemene som Utmarksdomstolen i Finnmark har havnet opp i.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Kirsti Guvsám

Vi kan ikke risikere at Utmarksdomstolen i Finnmark må utsette berammede rettssaker på grunn av dårlig økonomi, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR).

Foto: NSR/Sametinget

Sametingsrepresentanten fra Fræna slår i bordet og aksepterer ikke at Utmarksdomstolens kasse er tom.

– Det er uholdbart at man ikke skal kunne gjennomføre rettssakene som er planlagt. Disse må gjennomføres så raskt som mulig blant annet fordi mange av vitner er eldre folk. Vi vet jo ikke hvor lenge vi har dem, forklarer Guvsám.

Nå forventer hun at statsminister Erna Solberg innfrir løftene som hun ga i forbindelse med sitt besøk på Sametinget i juni i år.

Solberg hadde da møte med alle gruppeledere på Sametinget. Det var på dette møtet at Guvsám to saka opp med statsministeren, og ba henne om å finne en løsning på pengeproblemet.

  • HØR:

– Tilbakemeldinga jeg fikk var at hun forstår situasjonen og at hun skal forsøke å finne en løsning. Derfor har jeg forventninger til at hun oppfyller sitt løfte, sier Guvsám.

Til nå har hun imidlertid ikke fått noe tilbakemelding fra statsministeren.

Berammede rettssaker må utsettes

Utmarksdomstolen for Finnmark har vært i virksomhet siden 1. september 2014. Domstolen er en spesialdomstol (særdomstol) opprettet i medhold av finnmarksloven som et ledd i prosessen med å kartlegge og anerkjenne eksisterende rettigheter som folk i Finnmark gjennom langvarig bruk har opparbeidet til den grunnen Finnmarkseiendommen overtok 1. juli 2006.

– Våre disponible midler i 2015 går i sin helhet til dekning av utgiftene i Stjernøya-saken, og alle berammede hovedforhandlinger i august og september må utsettes, skriver lederen for domstolen, Nils Asbjørn Engstad til Domstolsadministrasjonen.

I juni behandlet utmarksdomstolen spørsmålet om eiendomsretten til blant annet området hvor det drives gruvedrift på Stjernøya.

Ber om to nye millioner

Det er staten som dekker alle utgiftene i forbindelse med prøving av eiendomsretten til land og vann i Finnmark. Først undersøker Finnmarkskommisjonen hvem som har bruks- og eiendomsrett til konkrete områder i fylket. Hvis partene ikke er enige i konklusjonen, kan de bringe saken inn for utmarksdomstolen.

Utmarksdomstolens leder, Nils Asbjørn Engstad, har flere ganger gjort Domstolsadministrasjonen oppmerksom på de økonomiske rammene. Han har karakterisert situasjonen som uholdbar.