Anmeldte seg selv til politiet

Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Sara troppet opp hos politiet i Oslo. Han leverte en skriftlig anmeldelse - mot seg selv. Årsaken er NRKs avsløringer av innholdet i hans reiseregninger fra 2009.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara har ikke besvart NRKs henvendelser.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette skjedde mandag kveld ved Sentrum politistasjon i Oslo. Politikeren som representerte lista «Samer bosatt i Sør-Norge (SBS)» på Sametinget, valgte selv å gå til politiet.

NRK kjenner til at dersom han ikke hadde gjort det, ville Sametinget ha anmeldt Johan Mikkel Sara.

Opposisjonen mener dette er den største politiske skandalen på Sametinget.

Presidenten: – Positivt

Bakgrunnen til dette er at den tidligere sametings-toppen sendte sju reiseregninger i forbindelse med ulike møter i Sametingets regi i 2009. Han hevdet å ha kjørt med sin egen bil tur/retur Oslo-Karasjok.

Tilsammen mottok han 46.978 kroner i kjøregodtgjørelse.

Etter at NRK offentliggjorde saken i februar , tok han selv kontakt med Sametinget. I denne dialogen erkjente at han ved flere anledninger tok fly til en adskillig lavere pris enn han fikk i kjøregodtgjørelse.

– Han har selv valgt å gå til politiet, og dermed tilstått noe som han ikke burde ha gjort. Jeg synes det er positivt at han tar initiativ til å rydde opp, sier sametingspresident Egil Olli til NRK.

Johan Mikkel Sara har ikke besvart noen av NRKs henvendelser. NRK har også sendt denne artikkelen til ham før publisering. Heller ikke styreleder i SBS, Kristin Marianne Stormo har besvarte våre henvendelser.

Politiet: – Meget uvanlig

Vaktleder Gunnar Walle ved Sentrum politistasjon i Oslo var på jobb da den tidligere profilerte sametingspolitikeren møtte opp. Han har jobbet 35 år i politiet.

– Personlig kan jeg ikke huske å ha tatt imot en anmeldelse hvor en person anmelder seg selv. Dette er i alle fall meget uvanlig, sier han til NRK.

Walle sier det er vanskelig å si noe om innholdet i saken ettersom Oslo-politiet har sendt anmeldelsen videre til Vestfinnmark politidistrikt. Likevel sier han dette:

– Man kan på en måte betrakte dette som erkjennelse av straffskyld. Det er jo straffbart å avgi falsk anmeldelse.

Ettersom saken er sendt til et annet politidistrikt, er det derfor ikke avklart hvordan politiet prioriterer anmeldelsen.

Dersom Johan Mikkel Sara har tatt fly Oslo-Alta tur/retur til en lavere pris enn hva han fikk i kjøregodtgjørelse, kan straffelovens bedrageri-bestemmelse bli brukt.

Har vært i dialog

Sametingspresidenten innrømmer at han har hatt dialog med Johan Mikkel Sara. Noe motvillig forteller presidenten at det var han som tok kontakt med Sara. Dette skjedde mot slutten av forrige uke.

– Jeg kan bekrefte at det var sakene til NRK som var grunnen til at jeg tok kontakt med ham. Disse dreide seg jo om Johan Mikkel Sara. Som president har jeg jo det helhetlige ansvaret i forbindelse med saker av denne typen, og derfor var det naturlig å ta kontakt med Sara, sier Olli.

Presidenten ønsker ikke å svare på om det var han som ba Johan Mikkel Sara om å gå til politiet for å anmelde seg selv.

– Jeg er svært fornøyd med at han selv nå har tatt initiativet til å rydde opp.

– Opp til politiet

Olli sier at han ikke kjent til denne saken før NRK offentliggjorde detaljene i reiseregningene til Johan Mikkel Sara. I disse hadde han altså oppført å ha kjørt sin egen bil.

Dette var reiseregninger som han hadde sendt til Sametinget i 2009 i forbindelse med møter han var innkalt til.

Regningene ble sammenholdt med regnskapsbilagene til lista SBS for samme år. Bilagene viste hvordan Sara hadde brukt tilskuddet som ble gitt til de politiske gruppene på Sametinget.

Presidenten vil ikke svare på om Sara overfor ham har innrømmet å ha fløyet mellom Oslo og Finnmark i forbindelse med de sju møtene.

– Når han har gått til politiet, så har han erkjent å ha gjort noe han ikke burde ha gjort. Da er det opp til politiet å finne fram til de faktiske forholdene, sier han.

Sendt til revisjon

Også tilskuddet som SBS fikk fra Sametinget i 2009, skal undersøkelses (se faktaramme nederst i artikkelen).

Regnskapsmaterialet fra SBS kom inn fem måneder etter fristen. Derfor ble den ikke gjennomgått av verken Sametingets møtelederskap eller revisoren.

To ganger har møtelederskapet vedtatt å sende saken til skattemyndighetene. Ettersom SBS ikke har levert dokumentasjon innen fristen, mener møtelederskapet av pengene har gått til privat forbruk .

Etter at NRK offentliggjorde noen av funnene i regnskapsbilagene , bestemte møtelederskapet seg for å sende disse til ekstern revisor. Dette skjedde i forrige uke.

Skatteetaten har ennå ikke tatt stilling til om den skal undersøke om det kan foreligge utbetalinger som kan få skattemessige konsekvenser for enkeltpersoner i forbindelse med tilskuddet fra Sametinget.

I tillegg til SBS har fem andre lister ikke levert inn regnskap for 2009 innen fristen.

Veteran

Johan Mikkel Sara er en av Sametingets mest erfarne politikere. Helt siden tinget ble opprettet i 1989, og fram til 2009 har han fått velgernes tillit.

I 2001 stiftet han lista Samer bosatt i Sør-Norge. Han var visepresident i perioden 2005-2007.

Ved det historiske valget i 1989 ble han valgt inn for Sápmelaš Álbmotlihttu/Samisk Folkeallianse. Både i 1993 og 1997 ble han valgt inn for Arbeiderpartiet.

Nå representerer Marie Therese Nordsletta Aslaksen SBS. Det er Saras samboer, Kristin Marianne Stormo som er styreleder i SBS. Sara er styremedlem.

Korte nyheter

 • Álttás 12 ođđa njoammuma

  Álttás lassánit ain koronanjoammumat. Maŋimuš jándoris leat duođaštuvvon 12 ođđa njoammuma ja 57 leat dál erremis. Njoammumat levvet eanemus boahkukeahtes mánáid ja nuoraid gaskkas, mii leamašan vuordimis, čállá suohkan neahttasiiddustis. Suohkan ii áiggo liikká ođđa koronaeastandoaimmaid bidjat johtui.

  Koronatesting i Alta
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Dálkkádatgássa mearri allat

  Eai goassege ovdal leat mihtidan nu alla dálkkádatgássa meari dahje suhkodaga áimmus go diibmá. Dan čájeha ON Máilmmi meteorologalaš organisašuvnna raporta. Luoitimat geahppánedje diibmá go koronapandemiija geažil unnui sihke mátkkošteapmi ja ekonomalaš aktivitehta. Muhto dat ii váikkuhan dálkkádatgássa suhkodahkii. Raporta almmuhuvvui aiddo ovdalaš dálkkádatnjunusčoahkkima, mii lea Glasgowas Skottlánddas golggotmánu 31. beaivve.

  Climateworks jobber med å fjerne klimagassen CO2 fra vanlig luft. Bildet viser et pilotanlegg montert på taket til et avfallsfobrenningsanlegg i Hinwil, Sveits.
  Foto: Julia Dunlop / Climeworks
 • Ođđa njuolggadusat viessovuovdimii

  Boahtte jagi álggu rájes de lea dus, viessovuovdin, stuorát ovddasvástádus viesu feaillaid ja váilliid dáfus. Earret eará ii leat šat lohpi vuovdit viesu "dan ortnegis go dat lea oasttedettiin" iige oasti sáhte váidit daid feaillaid vuođul, mat viessoraporttas namuhuvvojit. Norsk Takst suorgeorganisašuvdna lohká njuolggadusaid ferten rievdadit go menddo dávjá čuožžilit vuovdi ja oasti gaskii soahpameahttunvuođat. Ođđa njuolggadusaid mearridii Stuorradiggi miessemánus ja dat bohtet fápmui ođđajagimánu vuosttas beaivve 2022.