NRK Meny
Normal

Trenger penger for å innfri løfter

Presidentkandidaten og partilederen avslører et løfte. Hun vil åpne alle lukkede møter Sametinget har med regjeringen.

Árja-leder Laila Susanne Vars

Árja-leder og presidentkandidat Laila Susanne Vars setter opp lavvuen på Lakselv torg. Bak står Odd Iver Sara (t.v.) og Nils Aslak M. Skum.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg hadde åpnet alle konsultasjonsmøtene Sametinget har i forbindelse med alle type lovsaker. I dag foregår disse bak lukkede dører, svarer Láilá Susanne Vars når NRK spør hva hun ville ha gjort aller først dersom hun blir sametingspresident.

Lørdag åpnet det nyeste samiske partiet - Árja - sin valgkamp. Dette skjedde i Lakselv. Partiet stiller lister i fem valgkretser.

Laila Susanne Vars mener det er viktig at folk får innsyn i hva Sametinget gjør.

– Det er viktig at folk ser hvordan Sametinget fremmer politikken sin i forhold til departementene. Det er helt unødvendig at konsultasjonsmøtene holdes lukket; dette er noe alle har interesse av å få vite noe om, sier hun.

Trenger penger for å innfri løftene

Árja har i sitt valgprogram lagt stor vekt på små bygdesamfunn, lokalbefolkningens rett til naturressursene og styring av bygdenes tilbud.

Árjas valgprogram (ekstern lenke)

For å finansiere løftene i programmet, må Sametinget få mer penger fra staten, mener Vars.

– Vi ønsker at denne summen skal bli større. Slik kan Sametinget få mer frie midler og dermed også selv må muligheten til å bestemme hvilke tiltak det vil støtte. Vi mener Sametinget må støtte små bygdesamfunn hvor folk holder på å flytte i fra fordi det ikke lenger er arbeid der, og fordi det er veldig sterk sentralisering. Får Sametinget penger så kan disse gå med til å sikre lokalsamfunnene på en bedre måte, sier Vars til NRK.

Laila Susanne Vars

Parti-leder Laila Susanne Vars

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget fikk 334 millioner kroner over statsbudsjettet i 2009. Dette er adskillig mindre enn det Sametinget selv mener er nødvendig for innmøtekomme behovene i det samiske samfunnet. Det meste av pengene er allerede øremerket til bestemte formål.

Árja-lederen er ikke redd for at velgerne vil føle seg lurt dersom valgløftene ikke er innfridd om fire år på grunn av pengemangel.

– Hvis alle partiene på Sametinget er enige om at de frie midlene må økes, så tror jeg dette vil være mulig. Men det må jo selvsagt også være enighet i regjeringen som bevilger pengene, sier Vars.

– Ikke imot reindrifta

Árja er det nyeste partiet som deltar i sametingsvalget. Partiet representerer i første rekke fastboende samer og utmarksbrukere. Mange oppfatter partiet som en motvekt til reindrifta. Dette avviser partilederen.

– Vi har en grunnsyn om at vi ikke skal arbeide mot reindrifta. Det gagner ikke noen fastboende at man skal bruke all energi på å jobbe imot våre egne. Vi må heller fokusere på å fremme fastboende sine saker.

Vars legger likevel ikke skjul på at reindrifta har et selvstyre innenfor sin næring.

– Vi ønsker jo at de fastboende samene skal få de samme mulighetene som reindriftssamene har blant annet til utmarkshøsting.

Laila Susanne Vars sier dette er avhengig av et samarbeid med reindrifta.

– Vi klarer ikke å endre på noe alene. Reindrifta må jo være med på et samarbeid. Hvis dem overhode ikke ønsker det, så er det jo vanskelig. Jeg tror at reindrifta etter hvert vil se at det er i deres egen interesse at folk støtter opp om deres næring. Det er viktig at vi samer ikke strides oss i mellom. Gjør vi det, vil ingen av våre næringsformer kunne utvikle seg, sier hun til NRK.

Hun understreker at reindrifta i mange tilfeller har behov for å verne om sine interesser.

– Men går reindrifta imot at fastboende samer skal kunne bygge seg et naust eller gamme, så har man gått over en grense mener jeg.

Árja åpnet sin valgkamp i Lakselv

Det var glissent på torget i Lakselv lørdag da Árja åpnet sin sametingsvalgkamp.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK