Sámenieida lei Parisas terrordáhpáhusaid áigge

Guovdageainnieida lei hotelles dušše 700 mehtera eret resoráŋŋas gos ledje garra báhčaleamit ja gos olbmo goddojedje.

Silje Merete Utsi

Silje Merete Utsi lei vuosttaš geardde fitnamin Parisas go terrorfalleheamit dáhpáhuvvá. Son lohká, ahte terroristtat eai leat nagadan su baldit nuppes galledeamis gávpoga.

Foto: Skype/NRK

– Mun in ballan, muhto orui issoras go eat diehtán mii dáhpáhuvai. Mun in almmatge geargan ballát, lohká guovdageaidnolaš Silje Merete Utsi (19) NRK Sápmái.

Son ja su luohkkáustibat Danvik álbmotallaskuvllas ledje mannan vahkkoloahpa luohkkámátkis Parisas go tettorfalleheamit dáhpáhuvve.

(Ášši joatkašuvvá gova vuolábealde)

FRANCE-ATTACKS-SECURITY

Dán resotáŋŋas goddojedje 15 olbmo ja logis roasmmohuvve garrasit.

Foto: BERTRAND GUAY / Afp

Sin hotelle lei dušše 700 mehtera eret restoráŋŋas gos ledje garra báhčaleamit ja gos 15:s goddojedje. Oktiibuot goddodjedje 129 olbmo ja 352:s roasmmohuvve bearjadaga terrorfallehemiin.

– In gullan báhčalemiid, muhto gullen dasto go bávkkehii moatti sajis lahkosii.

Silje Merete lohká ahte sus ja su skuvllaskihpáriin lei lihkku.

– Dát gal lei ilgat. Go olmmoš lei nu lahka dáhpáhusa, de oažžu dakkár dovddu ahte dát livččii sáhttán dáhpáhuvvat juohkehažžii. Dat livččii sáhttán sidjiide maid dáhpáhuvvat, suohkiha Silje Merete Utsi.

Ráhkkanan dálkkádatčoahkkimii

Sámiráđi presideanta lea guhkit áigge ráhkkanan Parisii dollet dán mánu loahpas, gos áiggošii oassálastit Ovttastuvvon Nášuvnnaid dálkkádatkonferánssas.

Áile Jávo

Sámiráđi presideanta Áile Jávo.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

– Dat lea áibbas ilgat dat mii lea dáhpáhuvvan doppe, ja eai leat báljo sánit. Dat dovdu erenoamáš lahka go olmmoš lea ieš ráhkkanan guhkit áigge vuolgit dohko, čilge Jávo.

Jávo lohká dál fertet dárkilit čuovvut mii dáhpáhuvvá Parisas ovdalgo mearridit servetgo konferánsii.

– Mii fertet vuos vuordit ja oaidnit makkár rávvagiid eiseváldit buktet ja maid lágideaddjit dadjet.

Aili Keskitalo

Sámediggepresideanta Aili Keskitalo.

Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

Norgga Sámedikkis leat maid golmmas ráhkkanan vuolgit Parisa dálkkádatčoahkkimii.

Okta sis lea sámediggepresideanta Aili Keskitalo, ja nu mo dál lea dilli de orro šaddamin vuolgga.

– Mii eat sáhte terroristtaid mearridit min eallima. Jus mii vuollánat ja ballát, de leat seammás maid čippusteamen terrorismii, lohká Keskitalo.

Presideanta lohká Parisa terrordáhpáhusaid garrasit čuohcat maiddái sápmelaččaide.

– Mii han eallit seammá máilmmis. Danne čuohcá dákkár dáhpáhus maiddái midjiide. Danne lea dehálaš váldit oasi morrašis maid fránskalaččat dál vásihit, lohká Keskitalo.