NRK Meny
Normal

Samenes folkevalgte organ vil ha statlig gransking av fornorskningen

Sametingets plenum har nå behandlet sannhetskommisjonen. De vil kreve at Stortinget setter i gang gransking av fornorskningens konsekvenser for samene og kvenene.

Votering på Sametinget

TO IMOT: Kun Frps to representanter reiste seg imot sannhetskommisjonssaken på Sametinget i kveld. 36 av 38 stemte ja, én representant var ikke tilstede under avstemningen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Denne sannhetskommisjonen er ikke bare viktig for oss samer, men også for det norske samfunnet, sa sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja), fra Sametingets talerstol.

36 av Sametingets 38 representanter stemte for sannhetskommisjonen. Kun Fremskrittspartiets to representanter stemte mot.

– Sametingsrådet har klart å få Venstre og Kristelig Folkeparti til å støtte denne saken. Vi har hatt god dialog med dem. Nå håper vi også Arbeiderpartiet og Høyre støtter oss, sier Fjellgren til NRK.

Sametinget gikk dermed inn for at fornorskningen av samer og kvener i Norge trenger gransking. Spesielt for å løfte kunnskapen i hele den norske befolkningen.

Formålet med kommisjonen, som foreløpig har fått navnet sannhets- og forsoningskommisjon, er å granske uretten som den norske stat gjorde mot det samiske og det kvenske folk under fornorskningspolitikkens tid.

En politikk som varte i godt over 100 år.

Inger Eline Eriksen Fjellgren lytter på Sametinget

LEDET SAKEN: Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) holdt innledningen til saken om sannhetskommisjonen på Sametinget i kveld.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Skuffet NSR

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo var skuffet over at sametingsrådet ikke hadde satt opp sannhetskommisjonen som egen sak.

– Da ville man fått en god og bred behandling i komiteen, sa Keskitalo, i sitt fremlegg for plenum.

Aili Keskitalo oppreist i Sametingets resepsjon

SKUFFET: NSRs Aili Keskitalo var skuffet over at sametingsrådet ikke hadde satt opp sannhetskommisjonen som egen sak.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Det var NSR som foreslo at sannhetskommisjonen måtte behandles av plenum nå.

Følelser i plenum

Debatten om sannhetskommisjonen vakte følelser i plenumssalen. Arbeiderpartiets gruppeleder Marit Kirsten Anti Gaup klarte ikke å fullføre sin tale til plenum.

– Denne saken bringer opp minner for meg, jeg er 58 år, og jeg var selv internatbarn. Jeg synes det er veldig bra at denne saken endelig kommer opp, sa Gaup fra talerstolen, før hun forlot gråtkvalt talerstolen.

Sametingspresidenten: – Først vedtak, så mandat

Sametingspresident Vibeke Larsen (uavhengig) mener det viktigste nå er at Stortinget vedtar kommisjonen, før man bestemmer seg for mandatet.

Vibeke Larsen

FORVENTNINGER: Sametingspresident Vibeke Larsen har forventninger om at Sametinget blir sentrale i utformingen av mandatet til kommisjonen.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Hun sier at rådet ikke vil legge føringer for mandat, da det kan medføre at Stortinget ikke vil behandle opprettelsen fordi det vil foreligge krav om innhold.

– Stortinget skal bare behandle opprettelsen av kommisjonen, deretter er det regjeringens oppgave å iverksette kommisjonen, sier sametingspresidenten.

Larsen forventer at Sametinget vil bli sentral, både i oppnevningen av kommisjonen, og utarbeidelsen.

Tørfoss: – Samene har fått oppreisning

– Vi stemte nei fordi vi mener samene har fått oppreisning for fornorskingen ved opprettelsen av Sametinget, sier Fremskrittspartiets gruppeleder Arthur Tørfoss.

Han mener at fornorskningen er et tilbakelagt kapittel.

– En gang må vi gå videre. Ved opprettelse av sannhetskommisjon går samene i en offerrolle. Nå må vi se fremover, sier Frps sametingsrepresentant.

Arthur Tørfoss med hodetelefoner i Sametingets plenumssal

MOT: Frps gruppeleder Arthur Tørfoss mener at det er unødvendig med en sannhetskommisjon. – Vi må se fremover, Sametinget er opprettet som konsekvens av fornorskningen, har Tørfoss uttalt.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Behandles av Stortinget

Stortinget bestemmer seg i sommer om det skal opprettes en sannhetskommisjon.

Så langt har partiene Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet sagt at de støtter kommisjonen.

Høyre og Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg, samtidig som regjeringspartiet Fremskrittspartiet ikke ønsker en sånn kommisjon.