NRK Meny
Normal

Samemisjonen ser fremover

Landsstyret i Norges Samemisjon har ingen planer om å legge ned arbeidet i Norge og på Kolahalvøya, sier formann Ove-Kjell Sakseide.

Ove-Kjell Sakseid forteller om fremgangsmåte til samemisjon.

Formann for Samemisjon Ove-Kjell Sakseid forteller at det er generasjonsskifte i Samemisjonen.

Foto: Åslaug Vevle

– Landsstyret har til nå heller ikke ønsket å vurdere sammenslåing med en annen kristelig organisasjon. Generalforsamlingen, eller Landsmøtet i mars gjorde ikke noe vedtak i retning av at sammenslåing skal utredes eller forberedes, utdyper Sakseid, og fortsetter.

– Dette er retningsgivende for Landsstyrets arbeid denne valgperioden. I flere deler av vår virksomhet står vi foran eller midt i store endringer, fortsetter Sakseid.

– På mange måter gjennomlever vi et generasjonsskifte på overtid. Trofaste og iherdige pensjonister har ytt en stor innsats lenge. Nå må en ny generasjon med yngre mennesker legge skulderen til. De finnes, og jeg har tro på at noen av dem vil se sin oppgave i Samemisjonens tokulturelle kristne arbeid, avslutter han.

Bibelskoleelver fikk erfare både samisk levevis og misjonens arbeid

I vår hadde Samemisjonen med seg en gruppe bibelskoleelever til Masi-området. De fikk nærmere kjennskap til både samisk levevis og til misjonens arbeid.

I etterkant uttrykte flere av dem stor entusiasme for det de hadde opplevd i det særegne Finnmarks-miljøet.

ett av fjellkirken på Aisoraive/Sennalandet

Å spre guds ord har vært en viktig misjon for norsk Samemisjon. (Bildet er av fjellkirken på Aisoraive/Sennalandet.)

Foto: Norges Samemisjon

Religiøs talere fra nord og sør samles for å ekspandere interesseområde


Predikanter kommer også sørfra i sommer, for å delta sammen med samisktalende predikanter og tolker i Samemisjonens sommerstevner i juli og august. Sakseid er selv blant disse.

De vil få utvidet sin horisont av en virksomhet som ikke har paralleller andre steder i landet.