NRK Meny
Normal

Sameministeren støtter ikke FrP

Kommunal- og forvaltningskomiteen har besluttet å holde åpen høring om samiske saker førstkommende torsdag.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

Om noen dager drøftes blant annet nedleggelse av Sametinget her på Stortinget.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Det er kommet representantforslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Jan-Henrik Fredriksen om at Norge trer ut av ILO-konvensjon nr. 169, nedlegger Sametinget, opphever finnmarksloven og avvikler forvaltningsområdet for samiske
språk.

Rigmor Aasrud

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Rigmor Aaserud vil ikke legge ned Sametinget.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg støtter selvfølgelig ikke det forslaget, fordi jeg mener Sametinget er et viktig organ som bidrar til å sikre de samiske innflytelsene, sier sjef for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Rigmor Aaserud.

Aaserud sier at hun blir overrasket hvis de andre partiene støtter dette forslaget.

– Vi vet at de samiske språkene er truet, så det er derfor viktig å beholde forvaltningsområdet, understreker Aaserud.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Forvaltningsområdet for samisk språk omfatter kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Deatnu/Tana, Unjárga/Nesseby, Porsáŋggu/Porsanger kommuner i Finnmark, Gáivuotna/Kåfjord og Lavangen kommuner i Troms, Tysfjord kommune i Nordland og Snåasen/Snåsa kommune i Nord-Trøndelag.

Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag har søkt om innlemmelse i forvaltningsområdet. De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.

  • Hør:

– FrP sprer feilinformasjon

Aaserud har på vegne av regjeringen allerede svart på Fremskrittspartiets krav om nedleggelse av Sametinget, opphevelse av finnmarksloven og avvikling av forvaltningsområdet for samisk språk.

– Jeg har understreket i mitt svar at Fremskrittspartiets krav ikke er i samsvar med det som er regjeringens politikk, sier Aaserud.

Aaserud sier til NRK Sápmi at hun tror Fremskrittspartiet forsøker å spre feil innformasjon om finnmarksloven. Det er ikke riktig slik FrP påstår at området kontrolleres av samiske interesser. Der er jo Sametinget og Fylkestinget som sammen forvalter de områdene som Finnmarkseiendommen i dag rår over.

Rigmor Aasrud er også minister for nordisk samarbeid. Aasrud samordner fornyingsarbeidet i offentlig sektor og har ansvar for forvaltningspolitikk, konkurransepolitikk, IKT-politikk, kirkesaker, den statlig arbeidsgiverpolitikken og spørsmål knyttet til samer og nasjonale minoriteter.

– Hva er urbefolkning

En av forslagsstillerne som vil legge ned Sametinget er Jan-Henrik Fredriksen. Han understreker at det her er snakk om lik behandling for alle i landet. Dette er foreslått flere ganger uten at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for det.

– Det er faktisk veldig viktig å sette fokus på den forskjellsbehandlingen som skjer av befolkningen i Norge, ikke minst i Finnmark, sier Fredriksen.

Aksepterer du samer som urbefolkning?

– Altså, hva er urbefolkning, det er jo en del av problematikken i forhold til ILO konvensjonen, poengterer Fredriksen.

Fredriksen tror det er veldig mange politikere sør for Søndre-Nordland som ikke har satt seg inn i problematikken i forhold til ILO konvensjonen.

Regner du med støtte fra andre partier på torsdag?

Innenfor Stortinget tør jeg ikke si, men Unge Høyre i Buskerud vil jo legge ned Sametinget, svarer Fredriksen.

I tillegg til å legge ned sametinget, så vil Fremskrittspartiet legge ned fylkeskommunen.