Samekvinne valgt som komitèleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Inger Marit Eira-Åhrèn (Ap) ble i dag valgt som komitèleder i helse-, oppvekst- og utdanning i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Inger Marit Eira-Åhrèn

Inger Marit Eira-Åhrèn er klar for et lederverv i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Pressebilde / Nord-Trøndelag fylke

– Mitt ansvar blir å fremlegge saker som har med helse, oppvekst og utdanning å gjøre for fylkestinget. Det viktigste for meg blir å prøve å få frem de gode sakene for Nord-Trøndelag i denne sektoren. Selvsagt blir det også viktig for meg å ha det samiske perspektivet i de sakene som omhandler samiske forhold, sier Eira-Åhrèn til NRK.

Eira-Åhrèn er opprinnelig fra Kautokeino i Finnmark, men har i flere år bodd i Nord-Trøndelag.

Hun ble valgt inn i fylkestinget i perioden 2011-2015 og gjenvalgt til en ny fireårsperiode i høst. I sin første periode var hun med i komiteen for plan og økonomi.

– Nord-Trøndelag fylke har blant annet ansvaret for de videregående skolene i fylket, og det er vi som tilbyr videregående opplæring for hovedsakelig 16-19-åringer i fylket. Alle de som går på skole her får blant annet tilbud om undervisning i sørsamisk språk. Da er det viktig at vi har gode tilbud, understreker Eira-Åhrèn.