Samekommuner best på å stemme

De samiske kommunene ser ut til å være flinkere enn de norske når det gjelder å bruke stemmeretten.

Lødingen i Nordland

Lødingen kommune i Nordland hadde best frammøte blandt de samiske kommunene.

Foto: Mona Gingstad / NRK

Valgtallene viser at de ni samiske kommunene tilsammen ligger seks prosent over landsgjennomsnittet. Lødingen kommune i Nordland hadde et frammøte på 78,5 prosent. Dette er en økning på åtte prosent fra valget i 2007.

Nesseby kommune som hadde godt frammøte for fire år siden, gikk ned med fem prosent i år. Likevel ligger Finnmarkskommunen på en god tredjeplass, kun slått av Lødingen og Tysfjord.

Man ser også at valgdeltakelsen i Tana og Kåfjord i Troms er dårligere enn for fire år siden. Kåfjord ligger omtrent på landsgjennomsnittet, som er 62 prosent.

Karasjok kommune har tidligere hatt lave tall i forhold til de andre kommunene, men i år kunne de vise til 67 prosent frammøte.

Porsanger nederst

Nederst på lista ligger Porsanger kommune i Finnmark, slik de gjorde i 2007. Den gangen lå de på knappe 59 prosent, mens de i år klarte å komme over 60 prosent.

Knut Roger Hansen (H) som ble årets valgvinner i Porsanger, og som sannsynligvis blir den neste ordføreren, sier at det er vanskelig å vite årsaken til at sambygdingene ikke er flinkere til å bruke stemmeretten.

– Det er vanskelig å svare på hvorfor Porsanger kommune forblir nederst på lista, men det er klart at dette er noe vi må se nærmere på, sier Hansen.

Ellers var frammøtet i Snåsa 70 prosent, Tana 65 prosent og Kautokeino 64 prosent.

Av de ni samiske kommunene i landet, er det kun Porsanger og Kåfjord i Troms, som ligger under landsgjennomsnittet.

Berlevåg best i Finnmark

Det var ellers stor forskjell i valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget i Finnmark. Berlevåg hadde høyest valgdeltakelse med 83,3 prosent oppslutning, mens Lebesby kun hadde 53,2 prosent.

Også i Hammerfest var det liten oppslutning. Snøhvit-byen var nest dårligst i Finnmark med 55,4 prosent valgdeltakelse.