Olivia (15) ja Sajane (15) áiguba lohkkat sámegiela 1. giellan

Olivia Fossli ja Sajane Olsen mielas lea deháleabbo máhttit sámegiela go dan ahte smiehttát olahit buoret bohtosiid jus livččiiga nuppi giellan válljen sámegiela.

Sámásta áhkuin

Olivia (15) sámásta áhkuin.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Soai álggiiga sámi mánáidgárdái Olmmáivággái, Gáivutnii ja leaba dál maŋemuš jagi álgimin vuođđoskuvlii.

Ain lea sudnos sámegiella dehálaš árgabeaivvis.

Váimmu- ja gollegiella

Olivia Fossli

Olivia Fossli (15) gohčoda sámegiela golle- ja váimmu giella. Sutnje lea dehálaš oahppat sámástit, iige loga nu dehálaš sutnje válljet sámegiela nubbin giellan vuoi ožžošii buoret árvosániid. Son lea válljen sámegiela eatnigiellan ja boahtá dán bisuhit go álgá joatkaskuvlla dási ohppui boahtte jagi.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Sajane Olsen ja Olivia Fossli leaba dál goappašagat 15-jahkásaččat, ja álgimin 10. luohkái. Mánáidgárddi agis oahppagođiiga nieidda guoktá sámegiela go vánhemat ledje válljen sudno sámi mánáidgárdái Olmmáivákkis.

Vaikko buot mánáidgárddebargit eai sámástan, de soai oahpaiga sámegiela dađistaga.

Olivia muitala ahte Olmmáivákki áhkku, Bjørg Fossli lea suinna sámástan dan rájes go álggii sámi mánáidgárdái. Dát leamaš ávkin sutnje dalle ja maid go skuvlii álggii. Sajane oahpai sámegiela mánáidgárddis ja skuvllas.

Dál Sajane sámásta iežas nuoramus oappáin, mii lea olu ávkin sutnje giella ovdáneamis.

Giella deháleappo go árvosátnehušša

Sajane Olsen

Sajane Olsen (15) maid oahppagođii sámegiela mánáidgárddis. Son válljii ieš sámegiela vuosttaš giela go ollii nuoraidskuvlii ja boahtá joatkkit dáinna.

Foto: Privat

Dál lea olu hupmu makkár árvosánit ohppiin leat, ja leat go vuosttaš vai nuppi gielat oahpu gazzan ovdal ohcet joatkka- ja allaskuvlla ohppui.

Olivia ja Sajane eaba bija nu olu deattu dása ahte livčče go sudnos buoret árvosátni jus livččiiga válljen nuppi giela oahpu.

Sudno mielas lea deháleappo ahte máhttiba sámástit.

Nuora guovtto mielas lea dehálaš máhttit sámegiela, go dalle lea buoret vejolašvuohta oažžut barggu iežaska suohkanis ja eará guovlluin maid.

Nieidda guoktá leaba ožžon bargofálaldaga Sámi Giellaguovddážis, Gáivuonas vahkkui jus háliideaba. Dát čájeha ahte lea ávki go máhttá sámegiela, lohkaba nieidda guovttos.

Áhku mielas buorre go mánát ohpet máttuid giela

Bjørg Fossli lea Olivia áhkku. Su mielas lea dehálaš ahte mánát ohpet sámegiela. Ieš, muittaša go vuohččan sámástišgođii iežas áhkkubiin. Olivia lea nubbi áhkut geainna beassá sámástit, ja sudnos leat vaikko man olu ságat go vuos álgiba ságastallat.

Bjørg jáhkká sámegielagat oččot álkibut barggu go máhttet sámegiela.

Gula Olivia Fossli čilgemin manne sutnje lea sámegiella gollegiella:

Olivia Fossli sámásta.

Gula manne Sajane Olsen mielas lea sámegiella dehálaš sutnje:

Sajane Olsen lea oahpan sámegiela mánáidgárdde rájes.