Hopp til innhold

25 år etter første lansering av samisk hus i Tromsø gjøres det et nytt forsøk

– Det handler om at det skal være bra å være same i Tromsø, sier Alice Marie Jektevik (31).

Alice Marie Jektevik leder prosjektet Samisk hus Tromsø

GLEDER SEG: Prosjektleder Alice Marie Jektevik har stor tro på å få til et Samisk hus i Tromsø.

Foto: Janita Zenteno / Visit Tromsø

Samisk hus eller et urfolkshus i Tromsø har vært drøftet og foreslått i flere sammenhenger de siste 25 årene. Selv om det er gjort to samarbeidsavtaler mellom Sametinget, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, er Samisk hus i Tromsø ennå ikke blitt noe av.

Se hva Tromsø kommune sier om det lenger ned i saken.

Nytt forsøk

Nå gjør sameforeninger et nytt forsøk på å få i gang husprosjektet.

– Byens lokale samiske foreninger har gått sammen og dannet en styringsgruppe som skal juridisk etablere Samisk hus Tromsø, altså lage en ny organisasjon, forklarer Jektevik.

Jektevik leder styringsgruppa som skal realisere prosjektet «Samisk hus Tromsø».

Styringsgruppa består av representanter fra Samisk studentforening, Romssa Noereh, Samisk foreldrenettverk og Tromsø sameforening, for å få en helhetlig representasjon av den samiske befolkningen i Tromsø.

– Det har vært veldig viktig for oss at det er en samisk selvbestemmelse i dette prosjektet, at initiativet kommer fra denne styringsgruppa, altså de samiske organisasjonene selv, og at det er de som avgjør hvordan organisasjonen skal bli og hvem som skal eie den.

Tromsø er den byen der det bor flest samer i Norge og Jektevik synes det er naturlig at man får til en ordentlig samisk møteplass.

– Det er jo et veldig etterlengtet hus og en møteplass, sier prosjektleder Jektevik.

Hun er ikke den eneste som ser behovet for samisk hus.

Et viktig hus for mange

– Det er helt klart nødvendig med samisk hus i Tromsø, sier Nora Kristine Grytøyr Nansmork fra Samisk studentforening i Nord-Norge (SSDN).

Nora Kristine Grytøyr Nansmork fra Samisk studentforening i Nord-Norge (SSDN).

SSDN: Nora Kristine Grytøyr Nansmork er SSDNs representant i styringsgruppa som skal drive prosjektet med Samisk hus.

Foto: Maren Benedicte Nystad Storslett / Privat

– Det er spesielt viktig for økt samhold i den samiske befolkninga i Tromsø, men også for at man skal kunne samarbeide på tvers av alder, yrke, og spesielt for samiske studenter som forhåpentligvis skal ut i det samiske arbeidsmarkedet, så ser jeg veldig lyst på at man kan knytte kontakter, sier Nansmork.

Også Risten Birje Steinfjell fra Samisk foreldrenettverk i Tromsø ser nytten i et slikt hus.

– Jeg tror det er viktig at samiske barn og unge vet at det finnes et samisk hus i byen, hvor alt ellers går på norsk, hvor det er plass til alle samer – et sted hvor man får møtes og bruke språket sitt.

Politisk velvilje

Til tross for at Samisk hus Tromsø har vært et evighetsprosjekt er ordfører i Tromsø kommune Gunnar Wilhelmsen optimistisk.

Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø

POSITIV: Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen ser for seg et Samisk hus i Tromsø om ikke lenge.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi bør få stifta dette selskapet før sommeren. Det må være mulig, sier han, og fortsetter:

– Kommunen tenker at dette er veldig viktig, fordi Tromsø er den største samiske byen i Norge. Det både forplikter og det gir mange muligheter.

Så nå er det ikke bare snakk, nå blir det samisk hus?

– Det blir. Vi pleier ikke å snakke, vi gjennomfører, understreker ordføreren.

Ikke nådd helt opp

I flere tiår har det vært en tanke om samisk hus, og i 2019 vedtok politikere en intensjon om å realisere et Samisk hus i Tromsø, i samarbeid med Sametinget. Siden har det ikke skjedd noe, ikke før nå.

– Man har ikke nådd helt opp, og jeg tror at grunnene til det er sammensatte, men vi har forsøkt å snakke med dem som har vært med i prosessen tidligere og prøvd å lære av det, sier Jektevik.

Nå jobbes det med å finne ut av organisering, finansiering og hvor huset skal plasseres forteller hun.

– Jeg håper jo at dette huset kan åpne dørene januar 2022 og at man kan arrangere samisk uke i Tromsø i februar, forklarer hun.

Korte nyheter

 • 1300 oahpaheaddji mannet bargoheaitagii

  Vuossárgga lassána oahpaheddjiid bargoheaitta sakka. Dalle mannet 1324 oahpaheaddji bargoheaitagii 14 gielddas. Oahppolihttu ráhkkana gičču bistit guhká, muhto lohket áigut nuoramus oahppiid suddjet bargoheaitagis.

  Oahppolihttu, Norgga lektoriid searvi ja Skuvllaid riikasearvi álggahedje bargoheaitaga geassemánus.

  Oassebealit eai leat ovtta oaivilis bálkká dáfus ja das mo bálkáovdáneapmi váikkuha rekruteremii ja gelbbolaš oahpaheaddjiid fidnemii.

  – Min doaivva lea bágget KS šiehtadallamiidda vai ášši čoavddašuvvo jođánit ja bargoheaitta nogašii, lohká Oahppolihttu jođiheaddji Steffen Handal NRK:i.

 • Olgešbellodat lea Norgga stuorámus bellodat

  Bargiidbellodaga doarjja njiedja ain čájeha ođđa oaiviliskkadallan, 19,4 prosentii. Olgešbellodat lea dál stuorát go ráđđehusbellodaga guovttos oktiibuot, 30 proseanttain. Nu čájeha ođđa bellodatmihtideame maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Maŋimuš go Olgešbellodagas leamaš ná alla doarjja lei ođđajagimánus 2014:s. NRK ii leat goassige ovdal registreren ná heajos mánu Bargiidbellodagas. Norstat maid ii leat mihtidan ná stuorra gaskka Olgešbellodaga ja Bargiidbellodaga gaskka ovdal.

 • Elever i Rana opplever mer mobbing

  Elever i Rana opplever mer mobbing enn landssnittet viser ny rapport fra Ungdata-undersøkelsen 2022.

  I Ungdata-undersøkelsen for 2022 har 727 elever ved Rana ungdomsskole svart på spørsmålet om blant annet mobbing. Ifølge undersøkelsen er trenden i Rana kommune at 10 prosent av ungdomsskoleelever blir mobbet minst hver fjortende dag. Dette er en nedgang fra 2019, som viser 11 prosent.

  Rektor ved Rana ungdomsskole, Kari Edvardsen, mener det er alvorlig, men at disse tallene ikke samsvarer med de dataene skolen selv henter fra Elevundersøkelsen. Det skriver Rana Blad.

  Hun påpeker at mobbing uansett er alvorlig, om det gjelder en enkelt eller flere elever på skolen.

  Rana ungdomsskole
  Foto: Rana kommune