Samefolkets parti: – Dårlige alternativer i folkeavstemningen i Nesseby

Frykter både sentralisering, lange avstander til et eventyelt nytt kommunesenter og at det samiske ikke skal bli ivaretatt.

Berit Ranveig Nilssen

Leder Berit Ranveig Nilssen i Samefolkets parti i Nesseby mener at det alternativene folk blir presentert

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Rådet fra vårt parti er at Nesseby skal forbli en egen kommune. Det har vi da også slått fast i valgprogrammet vårt. I programmet har vi også skrevet at hvis det skal undersøkes alternativer til kommunesammenslåing, så bør det bli en Varangerregion, det vil si alle kommunene rundt Varangerfjorden. Det er vårt andre alternativ, sier leder Berit Ranveig Nilssen i Samefolkets parti i Nesseby.

Selve folkeavstemningen holdes søndag 29. og mandag 30. mai i Nesseby rådhus.

Forhåndsstemning vil skje i perioden 18. - 28. mai i Nesseby rådhus.

Det vil også bli stemmegivning ved Nesseby Helsesenter onsdag 26. mai.

– Ingeting å vinne ved disse alternativene

I folkeavstemningen skal velgerne svare på to spørsmål.

1. Vil du at Nesseby kommune skal bestå som egen kommune?

Svaralternativene er Ja eller Nei

2. Dersom Nesseby kommune må slå seg sammen med andre kommuner, hvilken ønsker du?

Svaralternativene er Sør-Varanger eller Tana

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tana Bru

IKKE BRA ALTERNATIV: Berit Ranveig Nilssen mener et ikke er noe å vinne på ved å slå Nesseby sammen med Tana kommune.

Foto: Hannah Noste / NRK

– I partiet vårt har vi diskutert saken og kommet frem til at det ikke er noe å vinne på å slå sammen to fattige kommuner. Derfor må det tenkes nytt. Vi har foreslått at i en Varangerregion skal Nesseby bli et samisk senter, der all samisk kompetanse samles, forklarer Nilssen.

Hvorfor burde Nesseby kommune forbli en egen kommune?

– Det er ingenting å vinne på å slå sammen bare to kommuner. Hvis vi ser på de to alternativene vi har, så er det ene alternativet Sør-Varanger og vi vet hvor lange avstander det er mellom Nesseby og kommunesenteret Kirkenes. Det andre alternativet er Tana kommune. Når vi ser den politikken som drives der nå, så holder de på med å sentralisere bort alle småplassene i kommunen. Vi frykter at vi også skal bli tatt med i sentraliseringsdragsuget, sier Nilssen.

Værbilde fra Kirkenes Sankt Hans

IKKE BRA ALTERNATIV: Berit Ranveig Nilssen mener et ikke er noe å vinne på ved å slå Nesseby sammen med Sør-Varanger kommune.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Bare rådgivende folkeavstemning

Ordfører Knut Inge Store (Ap) understreket da NRK intervjuet ham 20. april i år at dette bare er en rådgivende folkeavstemning.

Knut Inge Store under debatt i Nesseby

Ordfører Knut Inge Store (Ap).

Foto: Stian Strøm / NRK

– Dette er en rådgivende folkeavstemning. Derfor er vi ikke nødt til å følge folkets råd, men hvis det blir høy valgdeltagelse og et ganske enstemmig råd ja da må vi nok ta folkets råd med i den videre vurderingen, uttalte ordfører Knut Inge Store.

Nilssen mener at Tana kommune ikke er et bra sammenslåingsalternativ til tross for at kommunen også defineres som en samekommune.

– Hvis vi skulle hatt en sammenslåing med Tana kommune, så er det den eneste fordelen at Tana kommune er en samekommune. I likhet med Nesseby er Tana også med i forvaltningsområdet for samiske språk, men frykten for å bli sentralisert bort overskygger denne fordelen, argumenterer Nilssen.

Enn Sør-Varanger? Det er en kommune med mange naturrikdommer, slik som Nesseby også har.

– Sør-Varanger har mange rikdommer, men det er veldig langt å kjøre helt til Kirkenes hvis du for eksempel vil ha et møte med kommuneadministrasjonen, påpeker Nilssen.