Sámediggi doallá historjjálaš dievasčoahkkima Stuorradikkis

Sámediggi doallá lávdegoddečoahkkimiid ja dievasčoahkkima Stuorradikkis čakčamánu 21. beaivvis gitta 25. beaivái 2015.

Stuorradiggi - Stortinget

Sturoradiggái čoagganit dán vahkus Sámedikki olbmot doallat sihke lávdegottečoahkkimiid ja dievasčoahkkima.

Foto: Åse Pulk / NRK

Lávdegoddečoahkkimat álget vuosárgga čakčamánu 21. beaivve ja loahpahuvvojit maŋŋebárgga čakčamánu 22. beaivve.

Dievasčoahkkin álgá gaskavahkku čakčamánu 23. beaivve, ja loahpahuvvo bearjadaga čakčamánu 25. beaivve.

Dát čoahkkin lea historjjálaš, go ii goassige ovdal leat sámiid álbmotválljen orgána doallan čoahkkima Norgga álbmotválljen orgána dálus.

(Ášši joatkašuvvá gova vuolábealde)

Sametinget i Stortinget

NRK lea okta dain moatti mediijas mat čájehit beroštumi Sámedikki čoahkkimii Oslos.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Dievasčoahkkinjođihangotti evttohan áššelistu:

30/15 Vuođđudeapmi
31/15 Ođđa áššiid dieđiheapmi
32/14 Sámediggeráđi doaibmadieđáhus
33/15 Gažaldagat Sámediggeráđđái
34/15 Sámediggeráđi čielggadus sámi valáštallama birra
35/15 Sámedikki dieđáhus solidaritehta ja riikkaidgaskasaš barggu birra
36/15 Sámi mátkeeallin – strategiija viidásat ovddideami várás
37/15 Rievdaduvvon sátnádeapmi Vuođđolága paragráfas 108 ja Vuođđoláhka sámegillii
38/15 Bååstede - Sámi kulturárbbi máhcaheapmi
39/15 Sámedikki 2017 bušeahttadárbu

Njuolggosátta neahtas

NRK Sápmi lea diehttelasat Oslos čuovvumin dan mii dáhpáhuvvá.

Berit Solveig Gaup, Kjell Are Guttorm ja Åse Pulk

Berit Solveig Gaup, Kjell Are Guttorm ja Åse Pulk čuovvut dán vahku čoahkkima Oslos.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Sáhkaváibmos-joavkkus leat Kjell Are Guttorm, Berit Solveig Gaup, Åse Pulk, Tor Emil Schance ja Per Inge Anthi Åsen ráhkadeamen reportášaid ja ođđasiid.

Dán oktavuođas leat maid njuolggosáddagat neahtas. Dá lea sáttaplána:

Otne lea sátta diibmu 13.00-13.30

Manne lea dievasčoahkkin Oslo? Maid mearkkaša dát Sámediggái? Mielde ságastallamis leat sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR), Tor Gunnar Nystad (NSR) ja Johan Vasara (Bb).

Nubbi fáddá lea lobbydoaibma stuorra gávpogis, man dehálaš lea dat? Dás leat mielde Laila Susanne Vars (Árja), sámediggeráđđelahttu Ann-Mari Thomassen (NSR) ja Ellen Kristina Saba (Olgeš).

Maŋŋebárgga d. 14.00-14.30.

Gaskavahku ja duorastaga d. 16.00-16.30.

Bearjadaga d. 13.00-13.30.

Rádios lea olles Sáhkaváibmosis diibmu 16.00 biddjon Sámedikki čoahkkimii. Seammás bohtet maid ođđasat ja reportášat sihke televiššuvdnii ja nehttii.