Hopp til innhold

Hans Ole Eira jávká – Berit Marie P. E. Eira álgá

Guovddášbellodaga Hánski Niillasa Hans Ole lea buohccindieđihuvvon sámediggeráđis. Johttisápmelaččaid listtu Juhána Biera Biret Márjá boahtá su sadjái, gaskaboddosaččat.

Ođđa sámediggeráđđi

OĐĐA SÁMEDIGGERÁĐĐI: Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), Maja Kristine Jåma (NSR), Silje Karine Muotka (NSR), Runar Myrnes Balto (NSR) ja Berit Marie P. E. Eira (JSL).

Foto: Ánne Márjá Hætta / NRK

Sámediggeráđđelahttu Hánski Niillasa Hans Ole, Hans Ole Eira lea leamaš buohccindieđihuvvon muhtin áigge. Dan dieđihii Sámediggi cuoŋománus.

Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR) lei juohkán su politihkalaš ovddasvástideaddji surggiid eará ráđđelahtuide gaskaboddosaččat geassemánu 17. beaivái, čállá Sámediggi iežaset neahttasiiddus.

Sámediggeráđđi lei bovden preassakonferánsii dii. 12, gos almmuhit ráđi rievdadusaid.

Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka čilge ahte sivva manin fertejit dahkat rievdadusaid, lea ahte ráđđi ii doaimma ovtta ráđđeláhtu haga guhkit áiggi.

Sametingsrådet 2021

2021:a sámediggeráđđi.

Foto: MARIE LOUISE SOMBY / Árvu/Sametinget

Mii dárbbašat olbmuid sajis sámediggeráđis go dat lea dan mađe stuorra bargu ahte eat sáhte čoavdit dan dain njealji ráđđeláhtuin mat leat báhcán, dadjá Muotka.

Hans Ole lea leamaš sámediggeráđis 2020 rájes. Álggus Aili Keskitalo (NSR) sámediggeráđis. 2021 rájes fas Silje Karine Muotka sámediggeráđis.

Juhána Biera Biret Márjá, Berit Marie P. E. Eira dat galgá doaibmat sámediggeráđđelahttun Hans Ole sajis.

Loga eambbo: Presideanta almmuhii sámediggeráđi

Det nye sametingsrådet
Det nye sametingsrådet

Ođđa parlamentáralaš jođiheaddji

Berit Marie P. E. Eira lea boazoeaiggát ja politihkkár. Son lea Johttisápmelaččaid listtu parlamentáralaš jođiheaddji ja lea ealáhus- ja kulturlávdegotti miellahttu.

Son lei sámediggeráđđelahttu guokte álgojagi mannan sámediggeáigodaga, 2017-2019.

Silje Karine Muotka og Berit Marie E. Eira

Johttisápmelaččaid listtu Juhána Biera Biret Márjá, Berit Marie P. E. Eira ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

Foto: Ánne Márjá Hætta / NRK

Dál son lávke fas sámediggeráđđái, gaskaboddosaččat.

Berit Marie P. E. Eira lea giitevaš luohttámuša ovddas.

Dát lea dieđusge hui mávssolaš, dát lea alla virgi dáppe ja dus lea nu stuorra ovdasvástádusa, dadjá Eira

Son muitala ahte buot gávcci áššesuorggi leat dakkárat maid son dovdá bures.

Dat leat dakkárat main mus lea hui guhkes vásáhus bargat, mus leat olu iešguđegelágan luohttámušdoaimmat leamaš main lean bargan, ja nu go mun ieš láven lohkat mun lean boazodoallopolitihkkár, dadjá Eira.

Johttisápmelaččaid listtu ođđa parlamentáralaš jođiheaddji lea John Mathis Utsi. Politihkalaš ráđđeaddin boahtá Anne Henriette Nilut (NSR) su sadjái.

Álgá ođđa bargui

Eirik Larsen (NSR), politihkalaš ráđđeaddi maid heaitá. Sandra Márjá West (NSR) boahtá su sadjái.

Rådgiver for sametingsrådet, Eirik Larsen

Sámediggeráđi politihkalaš ráđđeaddi, Eirik Larsen.

Foto: Christina Gjertsen

Preassadieđáhusas Sámiráđis boahtá ovdan ahte Larsen lea virgáduvvon Sámiráđi olmmošvuoigatvuođaossodaga jođiheaddjin.

– Mus lea stuorra illu fas searvat Sámiráđi bargui, ja mun lean ilus go beasan bargat sámi organisašuvnnas ja áššiiguin maidda mus lea stuorra beroštupmi. Olmmošvuoigatvuođat leat áitojuvvon, ja sámi siviilaservodagas lea hui deaŧalaš rolla sihke sámiid ja eará álgoálbmogiid olmmošvuoigatvuođaid suodjaleamis ja ovddideamis, dadjá Larsen.

Larsen lea doaibman sámediggeráđi ráđđeaddin sihke dán sámediggeáigodaga, ja mannan áigodaga 2017-2021. Son álgá ođđa virgái borgemánu 7. beaivve 2023.

Olles sámediggiráđđi oktan ráđđeaddiiguin

OLLES RÁĐĐI: Dá lea olles sámediggeráđđi oktan ođđa politihkalaš ráđđeaddiiguin Anne Henriette Nilut ja Sandra Márjá West. Anne Toril Eriksen Balto (Gb) lei ovdalaččas jo politihkalaš ráđđeaddi.

Foto: Ánne Márjá Hætta / NRK

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK