NRK Meny

Sámediggejoavku fuolastuvvan

Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea fuolastuvvan go máŋga sámegiel oahppi ja váhnema leat cuiggodan skuvllaid go leat rihkkon oahpahuslága. Olu oahppit vásihit ahte fálaldagas leat váilevašvuođat, ja máŋgii geavvá ahte sii eai oaččo oahpahusa sámegillii ja sámegielas, nugo láhka geatnegahttá.

Fylkamánniin lea formálalaš bearráigeahččo-ovddasvástádus, muhto go bearráigeahčču ii árvvoštala kvalitehta, de lea áigi bargat dainna juoga.

Sámediggi ferte váldit duođas sámi ohppiid vuoigatvuođaid, ja danne vuordá Bargiidbellodat ahte sámediggeráđđi dál njulgegoahtá dili fylkamánniiguin sámi ohppiid skuvlaárgabeaivvi hárrái.
- Sámedikkis fertejit leat čielga njuolggadusat fylkamánniid ektui, ahte maid fertejit bearráigeahččat ja movt bearráigeahčču dahkko. Ii leat dohkálaš ahte láhka rihkko measta beaivválaččat vikkakeahttá buoridišgoahtit dili, dadjá Bargiidbellodaga sámediggeáirras Johan Vasara.