Sameby vant mot grunneiere

Samebyen Ruvhten Sijte i Sverige skal ikke betale bot for beite i sørlige Härjedalen. Det kommer fram i en kjennelse fra hovretten i Norra Nordland i dag.

Edvin Rensberg, ordfører i Ruvhten sijte
Foto: Oskar Söderström, SVT Mittnytt.

– Det innebærer at reindriftsutøverne kan fortsette drifta, sier deres advokat Camilla Wikland til SR Sameradion og SVT Sápmi .

Spørsmålet om reinbeiting i sørlige Härjedalen har pågått i mange år. Det handler om grunnen mellom Tännån og Ljusnan i nordvestlige Härjedalen.

I 2011 var saken opp i tingretten etter at et tjuetall grunneiere krevde 100.000 kroner i erstatning fra samebyen for hver dag reinene befant seg på privat grunn.

Men i tingretten tapte grunneierne. Tingretten mente blant annet at man må regne med litt reinbeite på eiendommer som grenser til reinbeiteområder.

Hovretten fastslår tingrettens beslutning. Grunneierne skal nå betale over 800.000 kroner i erstatning for utgiftene Ruvhten Sijte har hatt i rettssystemet.

SR Sameradion og SVT Sápmi har ikke fått tak i grunneiernes advokat.