- Vi må få enda mer oljepenger

Egil Olli rettet knallhard kritikk mot sine partikamerater: - Vi får ikke nok penger. Sametinget er i ferd med å bli Svarte-Per.

  GULDAL: - Eanet oljoruðaid sámiide  

Olli kritiserer Ap
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederen i Aps sametingsgruppe krever en større andel av olje- og gassrikdommen. Fra Ap-landsmøtets talerstolen dundret han med dette:

- Samiske områder har store olje- og gassrikdommer. Dette burde gi en rettmessig andel til å bygge opp det samiske samfunn.

 

Alt er ikke rosenrødt

Etter mye jubel og lange klappsalver på Aps landsmøte i Oslo, gikk Olli på talerstolen. Selv om han også roste statsministeren og partilederen for arbeidet som er gjort for samene og urfolk. Likevel var ikke alt rosenrødt. Her er Ollis klageliste:

 • For lite penger til samisk kultur
 • Lite penger til samisk språk og språkopplæring
 • De samiske muséene får ikke nok penger

- Sametinget er Svarte-Per

- Samisk kultur har fått dårligere rammevilkår etter at Sametinget fikk overført ansvaret for samisk kultur. Sametinget har ingen andre inntekter enn det som staten til enhver tid overfører gjennom statsbudsjettet. Derfor er Sametinget i ferd til å bli Svarte-Per, sa Olli.

Han viste til at de samiske kulturarbeiderne opplever økonomiske tilbakeskritt sammenlignet med norske kulturarbeidere.

- Hvem vet best?

Aps gruppeleder i Sametinget stilte også følgende spørsmål til regjeringen:

- Hvem er det som skal definere behovene til samisk formål, er det regjeringen eller er det Sametinget som samenes folkevalgte parlament. Jeg er ikke i tvil om hvem som har den beste kompetansen.

 

 

Korte nyheter

 • Áigot eanet ovttasbargat

  Davviriikkain áigot lasihit ovttasbarggu sámeoahpahusáššiin. Otne leat suokkardallan sámeoahpahusbarggu čuolmmaid ja ohcan daidda čovdosiid. Čovdosat galget leat davviriikkalaččat ja guoskkat boahtteáiggis buot golmma davviriikkas. – Nu ahte mis lea dakkár sohppojuvvon vuohki das, ahte mo mii bargat ovttas, okta ovdamearka lea mo oktasaš dilálašvuođain mii basttit hábmet dan oppalaš gova ja soahpat, ahte mo mii ovdánit, lohka Anni Koivisto
  Suoma Sámedikke 1. várreságajođiheaddji.

  Anni Koivisto
Sámedikke 1. várreságajođiheaddji
  Foto: Yle Sapmi
 • Mihkkal Issahis vuojáhallet bohccot

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, oidno Tromssa - ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji loguin. Fávrrosordda boazoeaiggát Mikkel Isak Eira lea hutkan goansta vai eastadivčče vuojahallamiid. Sin dálveorohaga čađa lea biilaluodda ráhkaduvvon, ja sii leat dán skábma massán jo 15 heakka. – Dál lean mun ráhkadan ovtta dakkár luoddagalbba mas lea čuovga mii coahkká. Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat. Geahča eanet dán videos.

  Tromssa - ja Finnmárkku fylkkas vuojáhalle mannan jagi 416 bohcco ja olles Norggas lahka 800, čajehit logut. Mikkel Isak Eira oaivvilda Geaidnodoaimmahat sáhtášii eanet bargat eastadan dihte vuojahallamiid. 
 • Bálkkašupmi oahppokantuvrii

  Boazodoalu- ja duoji oahppokantuvra fidne dán jagáš fága- ja fidnooahppu gudnebálkkašumi. Lea Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkana fidnosuorggi lávdegoddi mii lea nammadan vuitiid, nubbi Finnmárkkus ja nubbi Romssas. Ja Romssas fidnii Said Nordin gudnebálkkašumi.

  Boazodoalu- ja duoji oahppokantuvrra bargu lea veahkehit olbmuid geat háliidit váldit fágareivve boazodoallofágas dahje duojis. Beaivválaš jođiheaddji Berit Kristine Utsi lohká lea illudahtti ja somá go fuomášit sin fága ja sin barggu, go ii sin fága leat nu stuoris eará fágaid ektui.

  Bildekollage. Til høyre to reinsdyr. Til venstre profilbilde av Said Nordin i kokkeklær.