Bruker mer penger på egne politikere og byråkrater

2005: Opposisjonsleder Egil Olli (Ap) kritiserer NSR for å bruke for mye penger til administrasjon ved Sametinget.

2009: Ingen andre enn sametingspresident Olli har noen gang brukt så mye penger til Sametingets administrasjon.

Rune Fjellheim (t.v.) og Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (t.h.) og sametingsdirektør Rune Sverre Fjellheim.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tre år etter den knallharde kritikken av daværende sametingsråds disponering av pengene, viser det seg Arbeiderpartiet i maktposisjon er rausere med pengene.

Nå betaler Sametinget fem leiligheter til både rådets politikere og rådgivere. Da NSR satt ved makten, betalte Sametinget én leilighet.

– Jeg har god samvittighet, svarer president Olli i dag.

Mer til politikere og byråkratiet

En sammenstilling NRK Sámi Radio har utarbeidet utfra Sametingets budsjettdokumenter fra 2005 og 2009-budsjettet, viser at Arbeiderpartiet ikke lenger er like opptatt av hvor mye av pengene går til politikere og administrasjon (se tabeller nedenfor).

Sametingsrådet i 2005 som ble ledet av NSRs Aili Keskitalo, budsjetterte 5,8 millioner kr til seg selv.

I høst, da Arbeiderpartiet for første gang laget sitt eget budsjett for første gang, viser at sametingsrådet kommer til å bruke 7,2 millioner kroner til sin drift. Dette er en økning på 1,4 millioner kr fra 2005.

Driftsutgiftene til administrasjonen har økt fra 53,2 millioner (2005) til 81,2 millioner (2009). Økningen er på 28 millioner kr.

Sametingsrådet

Slik har sametingsrådets budsjett endret seg fra 2005 og til og med neste år.

Sametingsrådet

Revidert 2005-budsjett

Budsjett 2006 

  +/- i kr

  +/- i prosent

5.243.00

5.866.000

+ 623.000

+ 11,9%

 

 

 

 

Revidert 2006-budsjett

Budsjett 2007

 

 

5.866.000

6.085.000

+ 219.000

+ 3,7%

 

 

 

 

Revidert 2007-budsjett

Budsjett 2008

 

 

6.885.000

6.735.000

- 150.000

- 2.2%

 

 

 

 

Revidert 2008-budsjett

Budsjett 2009

 

 

6.435.000

7.200.000

+ 765.000

+ 11.9%

Sametingets administrasjon

Slik har driftsutgiftene ved Sametingets administrasjon endret seg fra 2005 og til og med neste år.

Driftsutgifter administrasjonen

Revidert 2005-budsjett

Budsjett 2006

  +/- i kr

 +/- i prosent

53.285.000

55.025.000

+ 1.740.000

+ 3,3%

 

 

 

 

Revidert 2006-budsjett

Budsjett 2007

 

 

55.335.000

58.245.000

+ 2.910.000

+5,3%

 

 

 

 

Revidert 2007-budsjett

Budsjett 2008

 

 

59.145.000

63.071.000

+ 3.926.000

+ 6,6%

 

 

 

 

Revidert 2008-budsjett

Budsjett 2009

 

 

75.518.000

81.210.000

+ 5.692.000

+ 7,5%