Salaks AS Siellagis stuorru

Salaks AS Siellagis Romssa suohkanis stuorida iežas luossašaddadanrusttega gáttis 9000 kvadráhtamehteriin, arvu stuorideamis lea badjel 300 miljovnna ruvnno.Ođđa rusttet lea eambbo birasseastevaš dan dihte go geavaha seamma čázi maŋgii ja veajehat leat guhkit gáttis ovdal luitojuvvojit guollegárddiide. Dán muitala Salaks doaibmajođiheaddji Lasse Solgren.