Hopp til innhold

Sakte-TV-dispensasjon til NRK

Fylkesmannen gir kjøreløyve til «Reinflytting minutt for minutt», til tross for motorferdselsforbud.

NRK Sápmi direktør smiler i regirommet til "Reinflytting minutt for minutt"

SMILER: NRK Sápmi direktør, Mona Solbakk, var aldri i tvil om at dispensasjonen for «Reinflytting minutt for minutt» ville gå i orden.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Fylkesmannen i Finnmark mottok i går søknad fra NRK om dispensasjon fra det midlertidige motorferdselsforbudet i Kvalsund kommune.

I går trakk Fylkesmannen tilbake samtlige dispensasjoner til å kjøre snøscooter i store deler av Kvalsund.

– Det stemmer, Fylkesmannen har stengt området fra Repparfjorden og sydover mot Saraby i Kvalsund kommune for motorferdsel, sa Fylkesmannens seksjonsleder, Christer Michalsen, i går til NRK.

Søknaden til NRK vil bli behandlet i dag, onsdag.

– Og vi vil gi dispensasjon til NRK på vilkår som ivaretar reindriftsinteressene i området, sier Fylkesmannens miljøvernsjef Bente Christiansen, i en pressemelding.

programledere intervjuer reindriftsfamilien

KAN FORTSETTE: Det blir ingen hinder i produksjonen av NRKs storsatsing. Her intervjuer «Reinflytting minutt for minutt» programlederne Ronald Pulk og Rebecca Strand, Sara-familien på Finnmarksvidda.

Foto: Gunnar Grønlund / NRK

Stengt på grunn av beiteforhold

Området ble stengt for scooterkjøring på bakgrunn av at et reinbeitedistrikt har anmodet Fylkesmannen om å stenge disse skuterløypene, i og med at dette er de eneste områdene hvor det nå finne tilgjengelig beite for reinen.

På grunn av mye hardpakket snø er det vanskelig for reinsdyr å finne mat. Slike snømengder er uvanlig i slutten av april.

NRK følger flyttingen av reinflokken døgnet rundt, fra Šuoššjávri, ca. midt i Finnmark, til Kvaløya nord i Finnmark. En reise på ca. 260 km. Sakte-TV sendingen vises på NRK2 og på nrk.no/rein/.

NRK-direktør: – Godt håndtert

– Fylkesmannen har håndtert saken på en utmerket måte. Godt og effektivt, sier NRK Sápmis direktør Mona Solbakk.

Solbakk var aldri i tvil om at produksjonen ville gå sin gang.

– Jeg frykter ikke at dette stopper produksjonen. Vi er der på reinens premisser, det er hele poenget med produksjonen, sa Solbakk på tirsdag, da det ble kjent at dispensasjonene til snøscooterkjøring ble tilbaketrukket.

Korte nyheter

 • Sámi dáiddačoakkáldaga geassečájáhus

  Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas rahppo lávvardaga miessemánu 28. beaivve Gollegiisá-čájáhus. Sámiid Vuorká-Dávvirat ávvuda 50 jagi dán jagi ja dan oktavuođas Dáiddaguovddáš, Sámiid Vuorká-Dávvirat ja Sámi dáiddamagasiidna lea čohkken dáiddačájáhusa mas leat mielde máŋgga buolvva sámi dáiddárat. Musea oastimiin lei jo álggu rájes 1972:s dáidda oassin ja Iver Jåks rohki seaidnečikŋa lea okta dáidagiin man musea galledeaddjit dalán deivet go vistái lávkejit. Ávvučájáhusas čájehuvvo maid Iver Joks dáidda, maid musea osttii 1972:is.
  Oktiibuot dán dáiddačájáhusas leat 52 dáiddára dáidagat. Kuráhtorin leaba Hilde Skancke Pedersen ja Kristoffer Dolmen. Soai leaba vuoruhan dáidagiid main boahtá ovdan máŋggabealátvuohta. Dáiddačájáhus lea oaidnin láhkai borgemánu 28. beaivái.

  Inga Nordsletta Pedersen (1932) Gollegiisa (skattekiste), 2002 Govvagođđin / Billedvev (Ullu/Ull) Foto: RDM/Samisk kunstmagasin
  Foto: RDM/Samisk kunstmagasin / RDM
 • Otne lea mearkabeaivi: Urbán

  Otne lea sámi mearkabeaivi ja dasa lea čadnon dálkediida. Jus Urbánis leat čoaskimat, de šaddá liegga geassi, ja jus lea liekkas, de šaddá čoaska geassi. Dadjet nai ahte dál leat jávrriin ja jogain alimus dulvvit. Mearkabeivviid vuođul einnostit dávjá makkár dálki, ilbmi ja jahkeáigodatdálkkit leat vuordimis.

  Gyda-130122-Batnfjorden003
  Foto: Tore Lyngvær / NRK
 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi