Utsatte straffesak for å belyse samisk sedvane

Må bevise i hvilken grad samiske sedvaner og samisk kulturbevaring er av betydning for de tiltaltes motorferdsel i perioden fra 5. mai til 30. juni.

Indre Finnmark tingrett

Indre Finnmark tingrett utsatte sak om ulovlig motorferdsel for å innhente nye opplysninger om i hvilken grad samiske sedvaner og samisk kulturbevaring er av betydning for de tiltaltes motorferdsel i perioden fra 5. mai til 30. juni.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Indre Finnmark tingrett behandlet denne uken en straffesak om ulovlig motorferdsel.

En far og sønn er tiltalt for å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse, i Karasjok kommune i juni i fjor. De vedtok ikke foreleggene og saken havnet i retten.

Samiske sedvaner og kulturbevaring

Retten besluttet å utsette behandlingen av saken for å innhente nye bevis. Påtalemyndigheten pålegges å skaffe tilveie nye opplysninger om i hvilken grad samiske sedvaner og samisk kulturbevaring er av betydning for de tiltaltes motorferdsel i perioden fra 5. mai til 30. juni.

I Finnmark og Nord-Troms er motorferdsel ikke tillatt i dette tidsrommet, men det kan gjøres unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson.

– Har opparbeidet seg hevd

De tiltalte personene hadde ikke dispensasjon og har aldri søkt om dispensasjon for kjøring i dette området, som familien deres har brukt i minst 50 år, ifølge deres forsvarer Trond Pedersen Biti.

Hevdsloven har en egen bestemmelse om at befolkningen i et område kan hevde bruksrett, for eksempel ferdselsrett på en bestemt vei, etter 50 år.

– De har opparbeidet seg hevd og har rett til å kjøre. De har aldri trengt å søke om dispensasjon, og Sametinget har støttet næringen de har i området. Ingen har noensinne satt spørsmålstegn ved denne kjøringen, selv om mange har visst om det. Men nå kom det en anmeldelse, og jeg vet ikke hvorfor. Det kan jo være at det var en ny politibetjent som ikke kjenner til familien og deres tradisjonelle bruk av området, tror Biti.

Må innhente bevis og forklaringer

Retten mener at det bør innhentes dokumentbevis og forklaringer, eventuelt sakkyndige uttalelser, fra representanter for aktuelle interesseorganisasjoner vedrørende samisk naturbruk, eventuelt fra Sametinget.

Eventuelle spesielle hensyn til fredning av det aktuelle området for motorferdsel av hensyn til natur og dyreliv bør også belyses, mener retten.

Saken berammes på nytt den 27. og 28. november 2014.

Politiadvokaten i Østfinnmark politidistrikt som har denne saken har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.