NRK Meny
Normal

Sáivu får ikke medhold i klagen sin

Sametingsrådet opprettholder vedtaket om at Áhkku Records får avkorting i turnèstøtte.

En tankefull Lasse Johnse Kvernmo.

Lasse Johnsen Kvernmo og Áhkku Records får ikke medhold i sin klage.

Foto: Privat foto

Rådet har akkurat behandlet klagesaken, og opprettholder sitt vedtak. Det betyr at Áhkku Records ikke fikk medhold.

Rådet sender klagen videre til Sametingets klagenemnd for behandling.

Anket avkorting av turnèstøtte

«Sáivu» er et samisk/amerikansk rockeband, som er grunnlagt av Lasse Johnsen Kvernmo fra Karasjok og nå bosatt i Tromsø.

Siv Kvernmo.

Styreleder i Áhkku Records, Siv Eli Kvernmo.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

I 2013 var «Sáivu» på turnè og til dette formålet fikk selskapet Ahkku Records AS innvilget turnestilskudd på 150.000 kroner. Lasse Johnsen Kvernmo er selv daglig leder og hans mor Siv Eli Kvernmo er styreleder i selskapet.

Av det bevilgede beløpet fikk firmaet utbetalt 75.000 kroner før selve turneen. Resten av beløpet skulle utbetales etter at selskapet har redegjort for bruken av pengene og rapporteringen er blitt godkjent av Sametinget.

Den innleverte informasjonen er imdlertid mangelfull, og derfor trekkes Ahkku Records AS for 48.500 kroner av det bevilgede beløpet. Det vil si at tilskuddet kortes ned fra 150.000 til rundt 100.000 kroner.

– Sáivus ankesak behandles i morgen og rockeren har sin egen forklaring på hvorfor Ahkku Records AS etter hans mening burde få beholde hele det bevilgede beløpet.

– I revisjonen ble det avdekket underslag i vårt firma, der regnskapsføreren har tatt penger uten lov, skriver rockevokalisten Lasse Johnsen Kvernmo i en e-post til Sametinget datert 2. desember 2014.

Det påståtte underslaget benektes imidlertid av den tidligere regnskapsføreren i Áhkku Records.