Sáhttá šaddat váttis fidnet bargiid

Garra vahkkoloahpa vuorut maid gielda lea bággen buohccidivššáriid bargat Unjárggas, sáhttet dagahit ahte šaddá váttis fidnet buohccidivššáriid boahtit gildii bargat. Nu oaivvilda bargiidbellodaga politihkkár Hanne Iversen. Son lohká ahte Unjárgga gielddas ii berre leat dákkár bargiidpolitihkka.