Sáhkohallan go galgá vuovdán viinni

Dievdu Iksnáššis, Viestterállasis, lea sáhkkohallan go lea buvttadan ja vuovdán ruovtturáhkaduvvon buolleviinni.

Dievdu galgá leat juovlamánus 2013 ja ođđajagimánus 2014 máŋgii vuovdán ieš ráhkaduvvon buolleviinni, váikko sus ii leat lohpi vuovdit, dan čállá Bladet Vesterålen.

Dan dihte lea dievdu ožžon 10.000 sturrosaš sáhku, dahje son sáhttá čohkkat giddagasas 20 beaivvi.