Hopp til innhold

Saemien Sijte publiserer samlingen

Saemien Sijtes foto-, lyd- og filmsamling blir nå tilgjengelig for publikum. Publiseringen vil skje den 6. februar på Samefolkets dag.

Konservator ved Saemien Sjite, Lisa Dunfjeld-Aagård, i arkivet

Konservator ved Saemien Sjite, Lisa Dunfjeld-Aagård, i arkivet

Foto: Pressebilde

Saemien Sijte er med i forskningsprosjektet DIGSAM – digitalisering av samisk kulturarv, og har gjennom prosjektet startet med digitalisering og publisering av foto, lyd og film på DigitaltMuseum. I dag består Saemien Sijtes fotoarkiv av omlag 2000 bilder.

Unike lydfiler

– Vi har startet med å publisere cirka 200 foto, men dette er selvfølgelig et arbeide som vil gå kontinuerlig. I tillegg er 45 lydfiler og én film lagt ut. Målet er å få publisert det aller meste av Saemien Sijte foto, lyd, film og gjenstandssamling, sier Lisa Dunfjeld-Aagård, konservator ved museet i en pressemelding.

Lydfilene er unike i seg selv. Her forteller tre eldre, nå avdøde, samer historier fra sitt liv på sitt morsmål, sørsamisk. Her får man høre dialektformer og tradisjonsstoff som ikke er vanlig å høre i dag. Deler av materialet er blitt transkribert av Evald Stenfjell.

Navngir personer på fotografier

I motsetning til de fleste andre museer som publiserer sine fotosamlinger er Saemien Sijte også opptatt av hvem som er avbildet. Saemien Sijte har derfor valgt å legge inn ressurser på, så godt det lar seg gjøre, å navngi personene på fotografiene samt også deres nærmeste familie.

Fagkonsulent Britt Inger G. Stenfjell har derfor brukt tilgjengelige slektsregistre for å finne den avbildedets slektsrelasjoner. Ettersom ikke alle personer har latt seg identifisere håper museet at publikum vil bidra med dette gjennom Digitalt museum der man kan gi tilbakemelding til hvert enkelt foto.

Håper på økt interesse

Saemien Sijte har som samisk museum også et ansvar å ta vare på det sørsamiske språket. Derfor får alle foto som legges ut både samisk og norsk tittel, samt samiske og norske emneord. Emneordene er med på gjøre søk i databasen lettere.

Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). I prosjektet forsker man på hva det er som skjer i møtet mellom samisk kultur og den digitale verden. Særlig er fokuset på utfordringer og muligheter for verdiskaping i samiske lokalsamfunn med samisk kulturarv som grunnlag.

– Vi håper dette vil føre til økt interesse for museets innsamlingsarbeid og forhåpentligvis at flere vil se fordelen ved å levere originalfoto eller digitale kopier til museet og slik la museet forvalte fotoarven, sier Dunfjeld-Aagård.

Korte nyheter

 • Klemetspelet álgá odne

  Odne besset olbmot vásihit Klemetspelet nammasaš čájálmasa Hemnes gielddas Nordlánddas.

  Dát čájálmas lea Klemet Persona birra guhte bearrašiinnis ásai bákteráiggis Leirskardalenis lahka Korgen čoahkkebáikki.

  Klemet Persson lei sápmelaš gii elii mannan čuohtejagis Davvi-Norggas. Son lei dovddus leat leaikkas albmáin, ja dan guovllu olbmot gal vissá leat gullan albmá birra, go odne vel dat máidnasat muitaluvvot Klemeta birra. Klemet orui eamidiinnis Annan maŋemuš jagiid Leirskarvákkis.

  Čájálmasa váldoneavttárat leat Sverre Porsanger guhte neaktá Klemeta ja Inga Márjá Sarre guhte neaktá ges Anna. Kulturfestivála Klemetspelet álgá otná ja bistá borgemáno 21. beaivái.

 • Orohat vuordán 7 jagi ahte suohkan čorge lobihis geaidnohuksemiid

  Riehpovuonas lea boazoorohat vuordán 2015 rájes ahte Hámmerfeastta suohkan bargagoahtá ja čorge lobihis barta geaidnohuksemiid guovllus. Advokáhta Jon Andreas Lange guhte ovddasta Fiettar orohaga, lohká Hámmerfeastta suohkan ii leat vástidan sidjiide guovvamánu diimmá rájes.

  Hámmerfeastta suohkan šálloša go ášši lea áddjánan ná guhká ja dadjet sivvan dasa lea go suohkanis leamaš váilevaš resurssat áššái

 • Lynnedslag gav strømstans

  Lynnedslag var årsaken til strømstansen i store deler av Øst-Finnmark onsdag kveld. Det sier Christer Gilje, kommunikasjonssjef i Statnett.
  Stansen varte i omtrent ti minutter.