Saemien Sijte fikk kulturprisen til Snåsa kommune

Sørsamisk museum og kultursenter Saemien Sijte fikk i dag Snåsa kommunes kulturpris for 2014 for sin utrettelige innsats for formidling av sørsamisk kultur og arbeid for en av fylkets viktigste kulturinstitusjoner.

Saemien Sijte fikk kulturpris

Susanne Lyngman og Birgitta Fossum fra Saemien Sijte tok imot prisen

Foto: Sara Marja Magga

Kulturprisen i Snåsa deles ut av Snåsafondet, og ble opprettet i 2009. Snåsafondet ble stiftet i 1988 av Snåsa kommune og Sparebank1 - til fremme for kultur- og næringsliv i kommunen. Prisen er på 10.000 kroner, diplom og blomster.

Det skriver Snåsanytt .

– Veldig motiverende

Susanne Lyngman og Birgitta Fossum fra Saemien Sijte tok imot prisen. De synes at det var veldig overraskende og gledelig at Saemien Sijte fikk pris, og takker Snåsa kommune og Sparebank1 for prisen.

– Jeg synes det var kjempeartig. Det viser at Snåsa samfunnet står bak Saemien Sijte, i både dagens virksomhet og også i kampen vår for å få et nytt bygg på plass. Vi synes det er bra at kommunen og samfunnet setter pris på det samiske og verdsetter det med en kulturpris, sier leder i Saemien Sijte Birgitta Fossum til NRK Sápmi.

– Vil prisen motivere dere til å fortsette og kjempe for det dere har stått for i alle år?

– Det er klart det gjør. Den sammen med mye annet. Slike lysglimt gjør at man får energi til å fortsette kampen for det nye Saemien Sijte.

Imponert over innsatsen

Det var ordfører Vigdis Hjulstad Belbo og banksjef Ola Grande Agle som delte ut prisen.

Her er begrunnelsen og talen til ordføreren i sin helhet:

«Årets mottaker av prisen er en av de fremste og viktigste kulturinstitusjonene i Snåsa og Nord-Trøndelag. Saemien Sijte ble stiftet som kulturforening i 1964.

Den feiret sitt 50-årsjubileum i år, med å invitere alle til en flott markering 1. november med faglig, kulturelt, kulinarisk og festlig innhold.
Denne dagen fikk stor oppslutning, og vart en stor suksess. Folk kom virkelig langveis fra, i tillegg til at det var veldig mange snåsninga som deltok. Det er stor entusiasme og engasjement rundt Saemien Sijte. I vil igjen på vegne av kommunestyret gratulere med jubileet.

Sjølve bygget på Bostad vart reist i 1980, så det var en lang vei fra stiftelse i 64, og mye arbeid vart lagt ned på 60- og 70-tallet for å realisere drømmen om et eget kulturbygg for det sørsamiske folket fra Saltfjellet i nord til Hedmark i sør.

Senteret er det eneste sørsamiske museet. Og har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for forvaltning, formidling, fornying av og forskning på sørsamisk kultur og historie. Saemien Sijte har som formål å styrke sørsamisk språk, identitet, kultur og samfunnsliv.

Og i må sei at vi lar oss imponere av den innsatsen dere legger ned på Saemien Sijte for å bidra til å styrke det samiske, både i Snåsa, regionalt, nasjonalt og på tvers av landegrensene. Det er glød i arbeidet dåkk legg ned.

Dere er svært dyktig på formidling. Dere er dyktige til å hente inn kunstnere til kunstutstillinger med et mangfold av uttrykk, musikk, materialvalg og kunstarter som formidler mye fra den samiske kulturen, både i nåtid og fortid.
Dere sprer kunnskap om det samiske gjennom dyktige foredragsholdere. Bokproduksjoner, litteratur om og på samisk. Dere har butikkdrift med et allsidig utvalg av både brukskunst, bøker, smykker og mange andre skatter.
Dere er med på forskningsprosjekter, har kurs både i duodji og andre fagområder. En viktig turistdestinasjon med dyktige guider.
Dere har kulturarrangementer, alene eller sammen med de andre samiske institusjonene og Snåsa kommune ved språksenteret Gielem nastedh og de samiske enhetene. Saemien Sijte er et kraftsenter for den samiske kulturen i sør.

Sammen med de andre virksomhetene på huset, Sameting, Reindriftsadministrasjonen, Duodjeinstituttet og andre er dere et meget viktig kompetansesenter for de samiske næringene og den samiske kulturen. Dere er en identitetsskaper og bidrar svært mye i kulturbyggingen av det samiske samfunnet, og formidler det samiske til det øvrige samfunnet. Dere skal vite at Snåsa er stolte av Saemien Sijte, og det dere bidrar med.

Saemien Sijte har i mange år sammen med Sametinget, kommune, fylkeskommune arbeidet for å få statlige bevilgninger til det nye Saemien Sijte på Horjemstangen. Her har dere gjort en formidabel innsats gjennom svært mange år, og vi gir oss ikke. Her sei i vi, for politikere både lokalt og regionalt må bidra i presset mot Storting og regjering for å få realisert nye Saemien Sijte.

Kjære Birgitta og Susanne, dere er jo selveste frontkjemperne for å drifte dagens Saemien Sijte på en god måte, og ikke minst i felten for å få realisert det nye. Vi er kjempestolte av dere, og glade for at vi kan gi årets kulturpris i Snåsa til Saemien Sijte.»