Rystet over Rohči-forlik

Det er sterke reaksjoner innad i reinbeitedistrikt 14A etter at distriktets leder har inngått et forlik som gjør at den såkalte Rohči-hytta blir stående.

John Henrik Eira

Reineier i distrikt 14 A, John Henrik Eira

Foto: Thoralf Balto / NRK

Etter flere rettskraftige dommer om at hytta skulle rives fordi den er ulovlig oppsatt, inngikk reindrifta, FeFo og hytteeier Kurt Roger Pedersen i Porsanger forlik der både den ulovlige hytta og gjerdet får stå.

Sjokkert

Tidligere leder av reinbeitedistrikt 14 A John Henrik Eira er sjokkert over forliket.

- Finnmarkseiendommen, FeFo, har knesatt et helt nytt prinsipp. Prinsippet er først å bygge ulovlig, for så å få tillatelse senere. Det er faktisk slik at saken har vært behandlet både i lagmannsretten og i tingretten hvor det slås fast at alt i denne saken er gjort ulovlig.

Etter Eiras mening er dette et nederlag for FeFo og det går fullstendig på FeFos troverdighet løs.

- Slike ting som dette kunne aldri skjedd på den tiden Statskog var grunneier i Finnmark. Det går også løs på troverdigheten til reindrifta. Dagen før forliket sa distriktslederen at de skulle holde på det standpunktet som de hele tiden har hatt, men så snudde han i løpet av natta, sier Eira.

Vil ikke kommentere 

Men hvorfor reindrifta snudde i løpet av en natt, og hva som har skjedd vil ikke leder av reinbeitedistrikt 14 A Kjell Magne Eira si noen som helst om. Han har bare én kommentar når NRK spør:

- Ingen kommentar.

Hvor mye penger og ressurser denne 20-årige konflikten har kostet det offentlige vet ingen. Reineier i distrikt 14 A John Henrik Eira mener at alt dette nå er bortkastet.

- Dette setter også tilside alle ressurser, både arbeidet og pengene distriktet har brukt på saken de siste 20 årene. Vi har tapt på alle punkter der.

- Spesiell sak

Direktør i Finnmarkseiendommen Jon Meløy sier at bakgrunnen for at hytta likevel får stå er at det er inngått et forlik hvor de med interesser i området er blitt enig om at den ene hytta kan få stå.

- Det er veldig positivt at man klarer å komme frem til en løsning på en vanskelig sak.

- Men uthuler ikke dette respekten for rettsvesenet?

- Nei, det kan jeg ikke se at det gjør. Saken er veldig spesiell og blant annet har Porsanger kommune gitt byggetillatelse, så jeg føler man har gjort en svært god jobb ved å komme frem til et forlik, som de som blir berørt av hytta kan leve med.

- Men ikke alle som blir berørt av hytta er enig med deg?

- Jeg registrerer at det er noen som ikke er komportabel med forliket som er inngått, men til det har jeg å si at man har et styre i distriktet som har akseptert forliket.