Ruvkedoaimma Finnmárkui

– Norga dárbbaša ahte finnmárkku ruvkedoaibma beaktuduvvo, nu lohká stuorradiggeáirras Helga Pedersen. Dan gal sámediggi garrasit vuosttalda. – Sámediggi ii leat dohkkehan minerálalága, ja danin lea váttis sin bealis dohkkehit ahte ruvkedoaimmat ásahuvvojit sámi guovlluide, lohká Dálkkádat- ja biras sámediggeráđđi ja Árjja bellodatjođiheaddji, Inger Eline Eriksen.