Russland stritter imot

De fleste land i verden anerkjenner FNs deklarasjon for urfolks rettigheter, men ikke Russland.

Inukshuk
Foto: Charlie Riedel / AP

– En stor majoritet av landene støtter nå FNs deklarasjon for urfolks rettigheter , men det gjør dessverre ikke Russland, sier lederen i Inuit Circumpolar Council, Aqqaluk Lynge, til Nunatsiaq Online .

Protecting and promoting the rights of indigenous peoples benefits us all.

Aqqaluk Lynge, president i ICC

Under torsdagens forhandlinger i den tiende sesjonen av FNs permanente forum for urfolkssaker dreide debatten seg om implementeringen av FNs erklæring for urfolks rettigheter og hvilke land som støtter erklæringen.

I sin tale til møtet på FN-hovedkvarteret i New York oppfordret styremedlem i Inuit Circumpolar Council (ICC) fra Tsjukotka, Tatiana Achirgina, på vegne av arktiske folk i Russland at landet snarest tilslutter seg FNs erklæring om urfolks rettigheter.

I 2012 planlegger ICC å møtes i Tsjukotka i et forsøk på å etablere dialog med russiske myndigheter om beskyttelse av de 1600 inuittene som fortsatt finnes i Russland og hvilke skritt som bør tas for å forbedre deres levekår.

Vedtatt med overveldene flertall

Ban Ki-moon og Erik Solheim

FNs generalsekretær Ban Ki-Moon.

Foto: TROND VIKEN / SCANPIX

Med overveldende flertall ble FN-deklarasjonen om urfolks rettigheter vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007.

Etter snart 25 år med debatter, diskusjoner og utsettelser, fikk 370 millioner urfolk internasjonal anerkjennelse for sine felles rettigheter.

– Dette er en triumf for urfolk over hele verden. Dette er et historisk øyeblikk hvor FNs medlemsland og urfolk trosset sin vanskelige felles historie, og nå har blitt enige om å jobbe sammen for menneskerettigheter, rettferdighet og utvikling for alle, sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon etter at deklarasjonen var vedtatt.