Ser mørkt ut for eget Sameting

– Det russiske Sametinget anklages av provinsregjeringa for å være en separatistorganisasjon finansiert av det norske Sametinget, sier forsker.

Samemøte i Murmansk

Russikke samer samlet i Murmansk sist høst.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Situasjonen har i forrige uke tilspisset seg på Kolahalvøya.

Det selverklærte russiske Sametinget anklages av en pressetalsmann for provinsregjeringa for å være en separatistorganisasjon hvis formål er å spre uro blant samene på Kola, finansiert av det norske Sametinget, skriver forsker Mikkel Berg-Nordlie i en mail til NRK Sapmi.

Berg-Nordlie skriver en doktorgrad om nettop dette emnet nå, og synes dette er en sak det er verdt å følge med på.

Tidligere har forholdet mellom russiske provinsmyndigheter og det selverklærte Sametinget vært mer preget av ignorering fra myndighetenes side.

– Dette er en dramatisk utvikling, som må sees i sammenheng med den krassere tonen russiske myndigheter generelt har anlagt ovenfor sivilsamfunnsgrupper med sterke bånd til utlandet, skriver forskeren.

– Dette er en alvorlig situasjon

Sametingspresident Egil Olli i det norske Sametinget har lenge jobbet for å få til et eget Sameting i Russland, og han liker ikke det han nå blir informert om.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli liker ikke å høre om den negative utviklingen i Russland.

Foto: NRK

– Hvis det er riktig det jeg nå hører, så er situasjonen virkelig alvorlig for samene i Russland, sier han.

Olli hadde håpet på at situasjonen etterhvert skal bedre seg, slik at samene i Russland får sitt eget folkevalgte organ sånn som i Norge, Sverige og Finland, men dette ser ut til å være noen solide skritt tilbake.

– På en måte så har vi jo merket at myndighetene stikker kjepper i hjulene når det blir snakk om urfolkssamarbeid på tvers av landegrensene, men dette var verre enn først antatt, sier presidenten.

Hva kan du gjøre for å bedre situasjonen for de russiske samene?

– Vi har prøvd å hjelpe både økonomisk og politisk, men det ser ikke ut til å ha ført fram, siden det politiske arbeidet stadig svekkes når det gjelder samene i Russland, sier Olli.

Med denne farten kan det ta svært lang tid før russiske myndigheter går med på å etablere et eget Sameting i Russland, tror den norske sametingspresidenten.