Hopp til innhold

Foreslår at urfolk skal slippe å krige i Ukraina fordi de driver med rein

Det jobbes med et forslag til den russiske statsdumaen om at reindriftsutøvere skal fritas fra Vladimir Putins krav om delvis mobilisering.

Nenetsisk reindrift, reindrift i Russland, russisk reindrift

I Russland er det flere forskjellige minoriteter som driver med rein, blant annet samer. Bildet er av nenetsiske reindriftsutøvere.

Foto: Ođđasat / NRK

Jeg planlegger å komme med et lovforslag om fritak for reindriftsutøvere fra delvis mobilisering. Det skal jeg gjøre i nærmeste fremtid. Jeg jobber med teksten.

Sergej Kotkin.

Sergej Kotkin har representert Nenets Autonome Okrug i Russlands statsduma siden 2016.

Foto: Pressebilde / Forent Russland

Det sier representant i statsdumaen, Sergej Kotkin (66), til nazaccent.ru.

Statsdumaen er underhuset i Russlands føderale forsamling og består av 450 representanter.

– Reindriftsutøverne trenger støtte. De sliter med at det er ikke nok bemanning. Arbeidet er veldig hardt, og krever stort mot og engasjement fra en person, argumenterer Kotkin.

Delvis mobilisering

Russlands president Vladimir Putin holdt onsdag i forrige uke en tale på russisk TV.

Her annonserte han delvis militær mobilisering av folket.

Det betyr at 300 000 reservister skal innkalles til tjeneste for å støtte Putins krig i Ukraina.

Vladimir Putin

President Vladimir Putin sier han vil frigjøre Donbas fra Ukraina.

Foto: SPUTNIK / Reuters

I talen sa Putin at Russlands mål er å frigjøre Donbas og at vesten ikke er interessert i at det skal bli fred mellom Russland og Ukraina.

Samepolitikeren Valentina Sovkina støtter Kotkins forslag fullt ut.

– Jeg er helt enig. Det er enhver stats ansvar å ta vare på sin befolkning. Nå er det reindriftsutøverne som trenger hjelp, sier Sovkina til NRK.

Valentina Sovkina

STØTTER FORSLAGET: Valentina Sovkina, tidligere leder i Kuelnegk Soamet Sobbar, som er en privat kongress for russiske samer.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Sergej Kotkin er inkludert i rapporten «1500 krigshissere» satt sammen av Free Russia Forum.

Rapporten inneholder navn på russiske offentlige personer, militærsjefer, medlemmer av parlamentet, propagandister, kunstnere og idrettsutøvere, som offentlig har uttalt seg til støtte for Putins aggresjon eller er direkte involvert i den.

Free Russia Forum anmoder sanksjoner mot dem i EU.

Free Russia Forum er en uavhengig plattform for Russlands opposisjon for å diskutere spørsmål om russisk og internasjonal politikk. De ønsker å utvikle løsninger for å bringe Russland ut av den nåværende politiske, økonomiske og sivilisatoriske krisen.

Verdens største reindriftsland

Russland er det største reindriftslandet i verden. Det anslås at reintallet er på rundt 2 millioner.

Det fins rein i Nordvest-Russland, Vest-Sibir, Øst-Sibir og i Russlands fjerne Østen.

Nenetsisk reindrift, reindrift i Russland, russisk reindrift

Det russiske reindriftsområdet strekker seg fra Kolahalvøya i vest helt til det fjerne Østen.

Foto: Ođđasat / NRK

Andrej Krivosjapkin sendte den 22. september på vegne av Russisk sammenslutning av urfolk i nord (RAIPON) en appell til Forsvarsdepartementet om at urfolk burde slippe å bli sendt til krigen.

– Vi ber om ikke å ikke mobilisere personer som tilhører urbefolkningen i nord, spesielt de som jobber med tradisjonelle næringer, skrev Krivosjapkin.

Han argumenterer med at reindriftsutøverne er de eneste sønnene og de eneste forsørgere av deres familier.

– Urfolk er landets helter

Russiske urfolk og reindriftsutøvere gjorde en formidabel innsats under andre verdenskrig.

– Samene brukte rein for å frakte både mat, medisiner, krigsutstyr og annet livsnødvendig til soldatene våre ved fronten, opplyste direktør Galina Kulinchenko ved Lovozero museum på Kolahalvøya i et intervju med NRK.

Kulinchenko er spesialist på russisk krigshistorie.

Andre verdenskrig, rein frakter krigsutstyr

Samene brukte rein både sommer og vinter til å frakte nødvendige varer og gods til troppene.

Foto: Arkivbilde / STRBC Murman

Mange samer var også veivisere for sovjetiske styrker. Dette var særdeles viktig i en tid da det knapt nok fantes noen veier.

Slik opererte også andre urfolk i hele Sovjetunionen

Kulinchenko påpekte at urfolkenes innsats under krigen hittil ikke har fått sin rettmessige plass i historiebøkene.

Korte nyheter

 • Ett år med ny tolkelov – starter opplæring av samiske tolker

  Flere hundre ansatte innen tolketjenesten i Norge og andre intresserte, deltok på Tolkekonferanse på Gardermoen, som ble avsluttet i dag (ekstern lenke).

  Konferansen markerte ett år med ny tolkelov, og deltakere fra hele landet delte sine erfaringer med loven.

  Lovendringen skjerper krav til mer formell kompetanse hos tolkene som gjerne vil være med i et nasjonalt tolkeregister, med krav om statsautorisasjon.

  Det er så langt svært få samiske tolker som har denne kompetansen. Ansvaret for å utdanne samiske tolker med denne kvalifikasjonen er flyttet fra OsloMet til Samisk høgskole i Guovdagaidnu / Kautokeino.

  Disse to institusjonene skal i første omgang samarbeide for å få flere samer til å velge denne utdanningen.

  – Vi er trygg på at vi på denne måten, med et godt samarbeid mellom OsloMet og Samisk høgskole, vil lykkes med å kvalifisere flere, sier avdelingsleder for tolkeavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Hanne Løfsnes.

  – Loven er et steg i riktig retning når det gjelder å styrke tolketilbudet til samiske befolkningen, sier tidligere sametingspresident og nå politisk rådgiver i Amnesty International, Aili Keskitalo.

  Hun var en av de som holdt foredrag under konferansen. Keskitalo mener det gjenstår en god del arbeid for å informere om samenes språkrettigheter.

  – Det er fortsatt mange offentlige institusjoner i Norge som ikke er klar over hvilke språklige rettigheter samene har, og hvilke forpliktelser institusjonene har til å sikre samiske brukere mulighet til å bruke sitt morsmål, sier hun.

  Tolkekonferansen 2022
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dulkakonferánsa: – Sámit dárbbašit dieđuid iežaset vuoigatvuođaid birra

  – Olu ásahusat Norggas leat ain dan dilis ahte dat eai dieđe bal juo maid ge sámi vuoigatvuođaid ja giellavuoigatvuođaid birra, lohká ovddeš sámediggepresideanta ja dálá Amnesty International politihkalaš ráđđeaddi álgoálbmotáššiin, Aili Keskitalo.

  Son logaldalai dulkakonferánssas mii dáid beivviid lea lágiduvvon Oslos. Konferánssas lea geahčadan movt dulkonbálvalus lea nannejuvvon maŋŋá go ođđa láhkai bođii ođđajagis.

  Eai buot sámit ge dieđe ahte sis lea vuoigatvuohta oažžut dulkka almmolaš oktavuođain.

  – Dat lea eiseválddiid ovddasvástádus juohkit dieđuid sihke daidda geat galget fállat almmolaš bálvalusaid, muhto maiddái geavaheaddjiide, sápmelaččaide, nu ahte mii diehtit makkár vuoigatvuođat mis leat, lohká Keskitalo.

  Son jáhkká ahte ON álgoálbmotgiellalogijahki ge sáhttá leat mielde fuomášuhttimin majoritehta álbmogii makkár dárbu lea dulkonbálvalusaide, ja ahte álgoálbmogiin leat dihto vuoigatvuođat beassat iežaset gielaid geavahit.

  – Mon sávan mii sáhttit geavahit dan fuomášumi buorrin min gielladillái ja min giellavuoigatvuođaide. Muhto dađi bahát leat eiseválddit dego ovttagielagat. Dat eai riekta nagot oaidnit dan giella máŋggabealatvuođa, mii lea maiddái Norgga servvodagas, lohká son.

  Aili Keskitalo
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Koronamedisin kommer til Norge

  8. desember kommer medisinen «Paxlovid» til norske apotek. Medisinen skal redusere risikoen for alvorlig sykdom hos de med påvist korona. Det er først og fremst eldre som kommer til å ha nytte av medisinen.

  - Målet med å gi Paxlovid er særlig å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastningen på helsetjenesten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.