Normal

Vil overbevise ministrene om rovviltsituasjonen

Per Mathis Oskal mener at dagens rovviltforvaltning ikke holder mål – i dag møter han ministrene Tine Sundtoft og Sylvi Listhaug.

Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal skal møte landbruksministeren og klima- og miljøministeren sammen med landets rovviltnemnder.

Foto: Privat

Per Mathis Oskal sitter i rovviltnemnda for region 8, Troms og Finnmark. Nemndene møter i morgen landbruksminister Sylvi Listhaug og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Nemndene har ansvaret for at bestandenen av rovvilt opprettholdes på det nivå som Stortinget har fastlagt, og møter minstrene to ganger i året.

Oskal har forventningene klare.

Drept reinkalv

Denne virkeligheta vil Oskal at ministrene skal forstå.

Foto: John Inge Eira

– På det forrige møte fikk vi lovnad om at de skulle se på om også ørna skal inn under rovviltforvaltningen. Slik det er nå, kan vi ikke ha det.

For høye bestandsmål

Og det er nettopp ørna som har vært samtaleemnet innen saue- og reindriftsnæringa denne våren. Utøverne har tatt i bruk kamera og sosiale medier for både å dokumentere tap, og øke bevisstheta rundt det som skjer.

Selv har Oskals distrikt Stálonjárga dokumentert over 20 ørnetatt kalv bare de to siste ukene.

– Vi opplever at det er liten kunnskap om problemstillingene. Politikerne later til å tro at de som forvalter rovdyra besitter sannheta, selv om det på oss virker som om de har en annen agenda. Da er det viktig at vi forteller om vår virkelighet, for å øke kunnskapen.

Bryter konvensjoner og Grunnloven

Per Mathis Oskal mener bestandsmålene som ble vedtatt i 2004 er for høye. Han mener at inndelingen i A og B soner for rovviltet heller ikke hjelper.

– I A-sonen skal rovvilt gå foran beitedyr. Det betyr at i denne sonen for man ikke ta ut noe rovvilt. Men hva hjelper det oss når rovviltet ikke holder seg i "sin" sone. Jo større bestanden blir innenfor sone A, dess mer kommer det inn på B-sonene, som skal være forbeholdt beitedyr.

Rein tatt av rovdyr

Reinkalv sansynligvis tatt av ørn.

Foto: Anders Nils Eira

Oskal mener også at myndighetene bryter konvensjoner de har ratifisert, og også Grunnloven

– Staten har et ansvar for å verne om samisk reindrift. Når man da er med på å rive bort eksistensgrunnlaget som følge av en forfeilet rovviltforvaltning, så oppfyller man hverken konvensjonene eller Grunnloven. Reindriftsnæringa kan ikke leve med dette.