Hopp til innhold

Tallkrøll i reinrapport

Opp til ti tusen rein ble til bare to tusen rein i en rapport fra Reindriftsforvaltninga. Reinpolitiførstebetjent Steinar Bidne er sikker på hva han så. - Vi så adskillig flere rein enn to tusen.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Mellom fem og ti tusen rein ble observert på ulovlig beite av både Reinpolitiet og en merkekyndig. Men når rapporten så ble skrevet av en ansatt i Reindriftsforvaltninga var beskrivelsen en helt annen.

 - Vet hva han så

- Jeg synes det er rart at Reindriftsforvaltningen har en totalt annen oppfatning av befaringa enn den som både vi, politiet og merkenemdas representant hadde. Det er også merkelig at en som ikke var med på befaringa i det hele tatt kan lage og underskrive en sånn rapport, sier distriktsleder for reineierne i distrikt 9 i Øst-Finnmark, Nancy Porsanger Anti.

Det var ifjor høst hun anmeldte et annet distrikt for å sluppet sine rein i deres reinbeiter. Etter helikopterbefaringa konkluderte den reinmerkekyndige, som var med på turen, at det var nærmere ti enn to tusen rein i området.

Både han og reinpolitiførstebetjent, Steinar Bidne, skriver i sine rapporter at det var fremmede rein i området. Steinar Bidne er sikker på hva han så.

- Vi så atskillig flere rein enn to tusen. Vi snakket en del om det etter flyturen, og var enige om at det måtte være godt over fem tusen dyr, sier Bidne og fastholder at reinen kom fra et annet distrikt.

- I konflikt med reindriftsadministrasjonen

Ifølge reineier Nancy Porsanger Anti har hennes familie vært i konflikt med den omtalte agronomen, som også er sjefen ved Reindriftsforvaltningas kontor i Karasjok, blant annet fordi det tok så lang tid fra de meldte ifra om ulovlige rein på beite, før han beordret befaring i området.

- Det er veldig viktig for oss å få bevist at det er faktisk ti tusen rein som beiter ulovlig på våre vinterbeiter, og hvis vi noen gang skal få noen tiltak eller erstatning for dette tapet må vi få tallene dokumentert, sier Porsanger Anti.

Reindriftsadministrasjonens øverste sjef, Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta, har fått spørsmål om dette, man har på tross av flere henvendelser og korrespondanse på SMS ikke gjort seg tilgjengelig på telefon, eller ikke hatt tid til å kommentere saken. I en SMS skriver hun likevel følgende. "Har undersøkt saken. Lensmann i Tana har hatt mekling m distriktene. Distriktene har trukket sine anmeldelser. Du får ringe han."

Alle anmeldelsene er, ifølge Porsanger Anti, trukket i håp om at saken skal løses på andre måter. Ifølge lensmann i Tana, Helge Samuelsen, skjedde det etter et forsoningsmøte, der alle parter deltok. Men ifølge distriktsleder, Nancy Porsanger Anti, har Reindriftsforvaltningene ikke gjort noe mer med saken.

NRK Sami Radio har også vært i kontakt med de andre som deltok i befaringa. De fastholder sine versjoner av hva de så. Vi kommer tilbake til saken om flere av de involverte i saken ønsker å uttale seg.

 

Korte nyheter

 • Álgoálbmotaktivistta jápmán

  Amerihkálaš aktivistta ja neavttár Sacheen Littlefeather lea jápmán, son šattai 75 jagi boaris. Nu dieđiha su bearaš The Washington Post neahttasiidui. Littlefeather šattai dovddusin jagi 1973, go son Marlon Brando ovddas ii dohkkehan Oscar-bálkkašumi, go Brando oaččui bálkkašumi buoremus dievdoneavttárin. Brando áiggui vuosttildit dan movt álgoálbmogiid vuosttá láhttejedje. Littlefeathera eai háliidan scena alde šat de, ja nu son dan rájes lea boikohtten filbmaindustriija. Borgemánus ánui Oscar-akademiija ándagassii go ledje nu fasttit dalle láhtten Littlefeatherin.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix
 • Áigot čavget viessoloatnagáibádusa

  Finánsabearráigeahčču áigu vuolidit otná maksimálaráji das man stuora viessoloatna norgalaččain sáhttá leat. Otne sáhttá ohcat loana mii lea viđa geardde eambbo go iežas sisaboahtu, go áigo oastit viesu. Finánsabearráigeahčču áigo dál vuolidit dan 4,5 geardde rádjai. Dasa lassin háliida bearráigeahčču ahte unnit olmmošoassi sáhttá ohcat eambbo viessoloana go dan maid njuolggadusat dadjet. Ja lea finánsadepartemeanta mii mearrida loahpalaččat ahte rievdadit go viessoloatnaláhkanjuolggadusa vai eai.

 • Sacheen Littlefeather er død, ble 75 år

  Sacheen Littlefeather, er død, meldte Oscar-akademiet på sin Twitter-konto under søndags kvelden.

  Flere nyhetskanaler har rapportert at Littlefeather døde som følge av brystkreft, men det har ikke blitt gitt en offisiell dødsårsak.

  Skuespillerinnen og aktivisten er kjent for et av de mest dramatiske øyebikkene i Oscar-prisutdelingens historie. Da Marlon Brando vant Oscar-prisen for beste skuespiller i 1973, gikk Littlefreather opp på scenen som hans stedsforetreder. Hun nektet, på Brandos vegne, å ta imot prisen på grunn av Hollywoods portrettering av urbefolkningen i Amerika.

  I august i år, 49 år etter hendelsen, ga Oscar-akademiet en offentlig beklagelse til Littlefeather for ettervirkningene av protesten. Hun ble 75 år gammel.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix