NRK Meny

Roser reindriftsutøveren

Sametingspresident Vibeke Larsen oversender sine gratulasjoner, og roser reindriftsutøveren for at han har våget å ta kampen for sin rett til å drive med reindrift. Larsen påpeker at dommen fra lagmannsretten er en viktig, prinsipiell dom som vil få konsekvenser for samer fremover, og at den er i samsvar med det som Sametinget har påpekt over flere år, nemlig at måten staten har lagt opp til reintallsreduksjoner har store svakheter. Det skriver sametingspresident i pressemelding