Normal

Roser fiskeriministeren

Lederen i Fjordfiskernes forening roser fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen som vil jobbe videre med Kystfiskeutvalgets forslag.

Tor Mikkola, leder i Fjordfiskernes forening.
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg er glad den ikke er lagt bort, slik enkelte har påstått, sier Tor Mikkola.

Jobber videre

Torsdag fortalte fiskeriminister Lisbeth-Berg Hansen om at regjeringens arbeid med Kystfiskeutvalgets innstilling ikke er lagt bort, slik lederen i Norges Fiskarlag håpet på.

Tor Mikkola, leder i Fjordfiskernes forening, var klar over at regjeringen i Soria Moria 2 har uttalt at de arbeider videre med Kystfiskeutvalgets innstilling, men har ikke vært sikker før i dag.

– Det var godt å høre dette fra fiskeriministeren, så nå skal vi arbeide videre med vår del av planen, forklarer Mikkola.

Samarbeider om rettigheter

For en måned siden ble det avholdt et åpent møte på Sametinget i Karasjok om Kystfiskeutvalgets innstilling, etter initiativ fra Bidvi, Fjordfiskernes forening, FFF og NSR.

Senere er det holdt et møte i Kvalfjord i Alta, hvor Tor Mikkola mener de fikk til et historisk unikt samarbeid, hvor Sametingsrådet, fagforbundet LO, FFF, NSR, kystfiskarlaget og Bivdi går sammen om å få kystutvalgets innstilling gjennom.

Mikkola håper det breie angasjementet i Finnmark, får øynene opp også i de politiske miljøene i Oslo.

– Vi vil i første omgang se på hvordan vi skal jobbe fremover og hadde aksjonert og ikke godtatt at denne saken hadde blitt lagt bort, sier Mikkola.

Bivdi fornøyd

Den samiske organisasjonen Bivdi engasjerer seg for den sjøsamiske kyst- og fjordkulturen, og nå er de glad for at Sametinget inviteres til konsultasjoner om Kystfiskeutvalgets forslag.

– Vi har jo sett at dette kan være en historisk mulighet til å ta fisken og tilbake og gjennreise en stolt sjøsamisk kyst og fjordkultur, har Jon Egil Nilsen, leder i Bidvi tidligere uttalt.

Nå er han glad for at man skal arbeide videre med innstillingen.

NSR, Bivdi og FFF har krevd at at næringsorganisasjonene involveres i konsultasjonene mellom Sametinget og departementet om Kystfiskeutvalgets innstilling.